Przejdź do treści

Grafika

Studenci przy linorytach

Absolwent grafiki jest  kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych,  firmach reklamowych oraz wydawnictwach.  Jest przygotowany do podjęcia pracy projektowej na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych, oraz w instytucjach kultury.

Program studiów

Grafika program studiów 2022/2023 studia jednolite magisterskie
pdf, 683.34 KB
Grafika program studiów 2022/2023 studia jednolite magisterskie