Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych

Karina Płonka, Scenografia pokazu mody Hussein Chalayan

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych jest pracownią dyplomującą na studiach licencjackich i magisterskich. Program Pracowni obejmuje szerokie spektrum aktywności należących do dziedziny Sztuki Wystawiennictwa – instalacje przestrzenne, stoiska wystawiennicze, wystawy komercyjne, wystawy problemowe, pawilony wystawiennicze, scenografie pokazów mody, scenografie działań parateatralnych, scenografie koncertów. Studenci mają możliwość wyboru tematu zgodnie ze swoimi fascynacjami i oczekiwaniami. Praca nad projektem jest rozwiązywaniem jego poszczególnych aspektów – nadrzędnej idei, znaczenia, celu, roli społecznej, programu funkcjonalnego, układu przestrzennego, konstrukcji, materiałów, zastosowanych mediów, wyrazu wizualnego. Ostatni etap pracy to przedstawienie projektu w autorskiej formie ofertowej – wizualizacji, rysunków technicznych, makiet oraz animacji prezentującej aspekt zmienności. Pracownia podejmuje zagadnienia problemowe z szerokiego obszaru – sztuk plastycznych, teatru, filmu, nowych form ekspresji artystycznej, designu, architektury, nauki, historii, filozofii, religii, po politykę, problematykę społeczną, cywilizacyjną i ekologiczną.

Korzyści z kształcenia

 • rozwój osobowości twórcy-projektanta – jego pasji poszukiwania, intuicji, wrażliwości i wiedzy;
 • rozwój umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia w świadomym kształtowaniu szeroko rozumianej przestrzeni wystawienniczej – instalacji przestrzennych, stoisk wystawienniczych, czasowych i stałych wystaw komercyjnych, wystaw problemowych, pawilonów wystawienniczych, scenografii pokazów mody, scenografii koncertów, scenografii działań performatywnych;
 • umiejętności świadomego definiowania koncepcji i programu projektu;
 • umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu tworzenia programu funkcjonalnego przestrzeni, ergonomii, konstrukcji, materiałów, oświetlenia, wykorzystywania technik multimedialnych;
 • umiejętności wykorzystywania całego spektrum środków projektowych – szkiców, makiet, fotografii, programów graficznych oraz programów 3d;
 • umiejętności atrakcyjnego przedstawienia projektu w wizualnej formie ofertowej – wizualizacji, szkiców, rysunków technicznych, makiet, elektronicznej prezentacji animacji przedstawiającej projekt oraz zaplanowane w nim aspekty zmienności.

Formy kształcenia

 • wykłady;
 • ćwiczenia projektowe;
 • projekty zespołowe;
 • konsultacje i dyskusje zespołowe;
 • konsultacje i korekty indywidualne.

Warunki zapisu

Rok III, stopień I.
Rok I, II, stopień II.

 • podstawowa wiedza uzyskana w Pracowni Podstaw Projektowania Wystawienniczego na II roku studiów licencjackich z zakresu projektowania przestrzeni wystawienniczych;
 • wiedza dotyczącą systemów wystawienniczych, konstrukcji, materiałów, oświetlenia, wykorzystywania technik multimedialnych oraz tworzenia programu funkcjonalnego projektowanej przestrzeni.
 • znajomość programów graficznych, programów tworzenia wizualizacji 3D, programów tworzenia rysunków technicznych CAD;
 • zainteresowanie nowymi technologiami i ich możliwościami w projektowaniu przestrzeni wystawienniczych;
 • wiedza z zakresu historii sztuki, współczesnych nurtów poszukiwań twórczych, w sztuce, designie i architekturze; otwartość, kreatywność, indywidualizm w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań łamiących dotychczasowe schematy.

Materiały dydaktyczne

 1. O'Connel Mark, Raje Airey, Znaki i Symbole, Bellona, 2007.
 2. Hall Edward, Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1987.
 3. Maurice-Merleau Ponty, Fenomenologia Percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2001.
 4. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1987.
 5. Gałązkiewicz Igor, Projektowanie doświadczeń, Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o., Lublin, 2017.
 6. Christian Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, Murator Warszawa, 2000.
 7. Lorenc Jan, Scolnick Lee, Berger Craig, Czym jest projektowanie wystaw?, ABE Dom Wydawniczy, 2008.
 8. Kramer Sibylle, Fair Design Architecture for Exhibition, Braun, 2009.
 9. Bridget Vranckx, Exhibit Design High Impact Solution, Collins Design, 2006.
 10. Installation Art, Gingko Press GmbH, 2011.
 11. Staging Space Scenic Interiors and Spatial Experiences, Gestalten, 2010.
 12. Smith Andrea, Warke Val, The Language of Architecture: 26 Principles Every Architect Should Know, Quarto Publishing plc, 2020.