Przejdź do treści
Katedra Wzornictwa

Na studiach licencjackich studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych kierunku Wzornictwo. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania kinetycznego, projektowania komunikatów wizualnych i złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowań, projektowania pro-społecznego. Podczas trwania studiów istnieje możliwość zmiany pracowni dyplomującej. Ponadto studenci nabywają umiejętności z zakresu grafiki użytkowej, technik poligraficznych, modelowania, a także prezentacji projektów.

Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełniane kreacją plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną, między innymi z zakresu historii sztuki, etyki, estetyki i języków obcych. Nauczane są także przedmioty poszerzające wiedzę techniczną, jak materiałoznawstwo, technologie wytwarzania czy podstawy sterowania. Podczas trwania studiów odbywają się dwa plenery projektowe o charakterze warsztatowym. Jeden na początku studiów, a drugi na roku trzecim. Podczas trwania studiów studenci mają także obowiązek odbycia czterotygodniowej praktyki zawodowej.

Studia magisterskie mają szczególnie charakter fakultatywny. Studenci mogą wybrać konkretnego prowadzącego, z którym chcieliby ściśle współpracować na pierwszym roku, a także pod opieką którego chcieliby realizować pracę dyplomową. W drugim semestrze pierwszego roku realizują zadanie projektowe w ścisłej współpracy z jednym z kilku wybranych podmiotów zewnętrznych (zakładów przemysłowych).

Zestaw przedmiotów obowiązkowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a studenci dokonują wyboru 17 spośród 34 trzydziestogodzinnych kursów. Kursy te mają bardzo różny charakter. Od Czysto teoretycznych do takich, które opierają się o konkretne praktyczne umiejętności. Idea kursów opiera się o najlepsze doświadczenia zawodowe naszych pedagogów.

Studenci mają także do wyboru pracownie malarstwa, rzeźby, sztuki mediów i inne.

Na studiach magisterskich ważna jest kreacja projektowo-artystyczna i praca badawcza, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym.

Program dydaktyczny jest zgodny z obowiązującymi standardami w zakresie kształcenia projektantów w uczelniach europejskich. Wielu studentów i absolwentów bierze udział w wystawach młodego wzornictwa osiągając sukcesy. Stale poszerzana jest możliwość odbywania praktyk zawodowych w kraju i zagranicą. Absolwenci Katedry są poszukiwanymi specjalistami i znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu zarówno w kraju jak i poza granicami.

Pracownie

Pracownia Projektowania Środków Transportu

dr Wojciech Wesołek, ad.
mgr Tomasz Niemiec, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Środków Transportu

Pracownia Projektowania Produktu

dr Tomasz Gacek, ad. 
dr Renata Wites-Krzyżanowska, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Produktu

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

dr hab. Marta Płonka, prof.ASP
mgr Jarosław Kowalczyk, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

Pracownia Biżuterii

prof. Agata Danielak-Kujda
mgr Agata Nartowska, as.
mgr Giedymin Jabłoński

Czytaj więcej o Pracownia Biżuterii

Pracownia Projektowania Kinetycznego

prof. Piotr Jędrzejewski
dr hab. Piotr Stocki, ad.
mgr Ada Brożyna, as. 

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Kinetycznego

Pracowni Projektowania Prospołecznego

dr Krzysztof Kubasek, ad.
dr Wiktoria Lenart, ad.

Czytaj więcej o Pracowni Projektowania Prospołecznego

Pracowni Podstaw Projektowania

dr Patryk Knapczyk, ad.
dr Grzegorz Rozwadowski, as.

Czytaj więcej o Pracowni Podstaw Projektowania