Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Kinetycznego

Pracownia Projektowania Kinetycznego
Pracownia dyplomująca na studiach licencjackich


PROWADZĄCY

prof. Piotr Jędrzejewski

dr hab. Piotr Stocki, ad.

mgr Ada Brożyna, as.

CEL

Celem dydaktycznym przedmiotu jest przygotowanie przyszłych projektantów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach z konstruktorami, technologami i specjalistami z innych dziedzin. Absolwenci, powinni umieć samodzielnie rozwiązywać zarówno problemy projektowe jak i nie skomplikowane kwestie technologiczne i konstrukcyjne. Podczas kursu student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu projektowania kinetycznego oraz problematyki wzornictwa w szerokim ujęciu, nabywa umiejętności analizy i syntezy problemu projektowego oraz doboru odpowiedniej metody projektowej.

OPIS

Zadania, realizowane w ramach przedmiotu skupiają się na projektowaniu przedmiotów, których konstrukcja i kinetyka są nierozerwalnie związane z formą zewnętrzną i technologią. W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują zadania związane z wybranymi obszarami w zakresie projektowania pojazdów poruszanych siłą mięśni, obiektów edukacyjnych związanych z obrazowaniem ruchu w różnych aspektach, urządzeń prezentacyjno-dystrybucyjnych oraz wzorniczego projektowania elementów maszyn i urządzeń. Zadania opracowywane są głównie indywidualnie.

PRZEDMIOTY

    Projektowanie Kinetyczne

WARUNKI ZAPISU

Ukończony pierwszy rok studiów.

LEKTURY

Bhaskaran Lakshmi, Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006 Gelb Michael J., Myśleć jak Leonardo Da Vinci', Dom Wydawniczy Redis, Poznań 2004 Gelernter David, Mechaniczne piękno, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1999 Hall Edward T., Ukryty wymiar, Muza SA, Warszawa 2003 Tjalve Eskild, Projektowanie form wyrobów przemysłowych, Arkady, Warszawa 1984 (red.) Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk,WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011

KONTAKT

pje@asp.wroc.pl

p.stocki@asp.wroc.pl

a.brozyna@asp.wroc.pl