Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Produktu

Pracownia Projektowania Produktu Pracownia dyplomująca


PROWADZĄCY

dr Tomasz Gacek, ad., kierownik pracowni

dr Renata Wites-Krzyżanowska, ad.

CEL

Specjalizacją Pracowni jest projektowanie produktu, co oczywiście jest pojęciem bardzo szerokim i nieprecyzyjnym. Pozorny brak sztywno określonej specjalizacji pracowni dyplomującej daje nam nieograniczone możliwości doboru tematów zadań kursowych, których realizacja ma na celu osiągnięcie założonego efektu, jakim jest nauczenie studentów świadomego podejmowania decyzji w całym procesie projektowym. Wydawane tematy mogą dosłownie określać przedmiot będący celem opracowania projektowego, ale równie chętnie sięgamy po sformułowane w otwarty sposób, prowokując tym samym do wielowariantowej ich interpretacji. Program kształcenia Pracowni jest ukierunkowany na zdobycie umiejętności zauważenia i wyodrębnienia problemu projektowego, formułowania założeń oraz w miarę samodzielnego opracowania zestawu właściwych rozwiązań projektowych. Celem naszych działań jest solidne przygotowanie do pracy zawodowej.

OPIS

Pracownia Projektowania Produktu powstała w 1980 roku, jako jedna z pierwszych pracowni dyplomujących w Katedrze Wzornictwa (Przemysłowego). Myśl i idea metod nauczania kształtowała się zatem od wielu lat. Kontynuujemy tą spuściznę, wspierając wypracowaną metodykę projektowania naszym własnym doświadczeniem zawodowym i wiedzą. Zajęcia są prowadzone na zasadzie indywidualnych lub grupowych konsultacji i korekt typu „mistrz-uczeń". Kładziemy duży nacisk na poziom opracowania dokumentacji wzorniczej, a także prezentacji werbalnej na przeglądach wewnętrznych i semestralnych.

PRZEDMIOTY

    Projektowanie Produktu

WARUNKI ZAPISU

Pracownia przyjmuje maksymalnie po 4 studentów z każdego roku studiów. Selekcja odbywa się na podstawie portfolio i rozmowy z kandydatem.

LEKTURY

Rob Thompson, Young Yun Kim, Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides), Thames & Huston 2011 Tadeusz Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, Wydawnictwo Omega 1992 Deyan Suidjic, Język rzeczy, Wydawnictwo Krakter 2013 Alvin Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy 1997 Kathryn Best, Design Menagement. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2009

KONTAKT

tga@asp.wroc.pl

r.wites@asp.wroc.pl