Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

Pracowania Dyplomująca 


PROWADZĄCY

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

mgr Jarosław Kowalczyk, as.

CEL

Celem zajęć prowadzonych w Pracowni jest pogłębianie wiedzy z zakresu projektowania komunikacji wizualnej – komunikatów graficznych w wymiarze 2D i 3D oraz wykorzystywanie tej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów projektowych – kształcenie umiejętności analizowania, poznawania i interpretowania złożonych zjawisk projektowych, a także kompleksowość opracowania projektu (wymagania estetyczne i społeczne, funkcjonalne, konstrukcyjne, technologiczne i ekonomiczne). Wyodrębnienie i określenie problemu projektowego z otaczającej nas rzeczywistości – zdefiniowanie zagadnienia oraz dobranie odpowiedniej metody projektowej oraz przygotowanie planu pracy uwzględniającego zakres badań, konsultacji i możliwości wdrożenia. Realizacja indywidualnego tematu licencjackiej pracy dyplomowej oraz magisterskiej pracy dyplomowej.

OPIS 

Podstawowym celem Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej jest kształcenie przyszłych projektantów i przygotowanie ich do samodzielnej pracy twórczej oraz podejmowanie zadań badawczych. Pracownia łączy refleksję teoretyczną wobec komunikacji wizualnej z praktyką projektową związaną z wdrożeniami. Różnorodność technik, takich jak: grafika, modelowanie przestrzenne, fotografia, poligrafia i multimedia zapewnią spectrum możliwości dla wykorzystania potencjału warsztatowego i teoretycznego pracowników, jak i co najważniejsze – studentów. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, warsztatów, korekt i konsultacji. Podczas procesu kształcenia szczególnie podkreślana jest metodologia projektowania oraz konfigurowanie tematów projektowych z problematyką społeczną, ekonomiczną czy ekologiczną.

PROWADZONE PRZEDMIOTY

· Projektowanie Komunikacji Wizualnej

ZAPISY 

Warunkiem zapisu do Pracowni jest przedstawienie Portfolio oraz znajomość oprogramowania 2D (poziom podstawowy) a w przypadku studiów II stopnia Portfolio oraz znajomość oprogramowania 2D (min. poziom średniozaawansowany).

LEKTURY

Micael Evamy, LOGO, Przewodnik dla projektantów Michael Fleischer, COMMUNICATION DESIGN CZYLI PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI Quentin Newark, DESIGN I GRAFIKA DZISIAJ Paweł Tkaczyk, ZAKAMARKI MARKI Monika Brzozowska, PRAWO AUTORSKIE W REK­­LAMIE I MARKETINGU

KONTAKT 

mplo@asp.wroc.pl

m.plonka@asp.wroc.pl