Przejdź do treści

Semantyka w Designie

Semantyka w Designie


PROWADZĄCY

dr Beata Ludwiczak, ad.

OPIS

Przedmiot realizuje trzy podstawowe cele: zapoznanie z zasadami rewolucji semantycznej definiującej koncepcję języka produktu, wykonanie wybranych naukowych metod badawczych wraz z opracowaniem statystycznym, ćwiczenie umiejętności pisania raportów i krótkich tekstów naukowych.

Forma zajęć jest złożona, w swojej istocie są to zajęcia warsztatowe, wykorzystujące jednak serię prezentacji wprowadzających wiedzę niezbędną do zrozumienia różnych aspektów tytułowego zjawiska, a także do wykonania proponowanych w ramach przedmiotu zadań.

Uczestnicy kursu „Semantyka w designie" wzbogacają wiedzę na temat charakterystyki projektowania XXI wieku, rozwijają swój warsztat pisarski, zapoznają się z naturą prowadzenia badań naukowych.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

    Semantyka formy

    Funkcje sygnalizujące

    Funkcje emblematyczne

    Metafora produktu 2D i 3D

    Semantyzacja

LEKTURY

Teksty uzupełniające są podawane do wiadomości uczestnikom zajęć.

KONTAKT

blu@asp.wroc.pl