Przejdź do treści

Techniki Autoprezentacji

Techniki Autoprezentacji


PROWADZĄCY

dr Monika Braun

OPIS

Celem zajęć jest przedstawienie studentom szeregu praktycznych zagadnień dotyczących wybranych problemów z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, technik przekonywania, prowadzenia rozmów zawodowych i prezentowania siebie oraz swojej firmy czy instytucji wobec różnorodnych odbiorców. Zajęcia ukierunkowane są na:

  prezentację i autoprezentację

  rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w różnych sytuacjach społecznych

  rozwijanie umiejętności publicznego przemawiania

  świadome kształtowanie własnego obrazu

  pracę nad ciałem i głosem jako jeszcze jednym zawodowym narzędziem

naukę kontrolowania tremy i innych napięć związanych z publicznym wystąpieniem

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

Aktywność na zajęciach obejmuje przygotowanie prezentacji wraz z komentarzem oraz dyskusję na temat technik prezentacji na przykładach tych konkretnych wystąpień:

  Analiza prezentacji pod kątem zrozumiałości, wyrazistości, organizacji przestrzeni.

  Analiza werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu w technice wystąpień publicznych: intonacja, pauzy, akcentacja, tempo, natężenie, rytm.

  Analiza zagadnienia: Jak sposobem mówienia i zachowania oddziałujemy na innych (sposób siedzenia, wzrok, gestykulacja, strój, koncentracja na przekazie).

  Analiza wizualizacji i wyrazistości przekazu w wystąpieniach publicznych.

  Analiza użycia nowoczesnych mediów w technikach prezentacji; przestrzeni, rekwizytów i światła – jak skutecznie ich używać

LEKTURY

Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001 Gallo Carmine, Steve Jobs sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością, Znak, Kraków, 2011 Kamel Tomasz, Krool Robert, Kraśko Piotr, Dyskretny urok wystąpień publicznych, Studio Emka, Warszawa, 2002 Wilder Lilyan, 7 Steps to Fearles Speaking, John Wiley & Sons, Inc., New York 1999 Wiszniewski Andrzej, Jak przekonująco mówić i przemawiać, PWN, Warszawa – Wrocław 1994 www.ted.com

KONTAKT

m.braun@asp.wroc.pl