Przejdź do treści

Pracownia Biżuterii

Pracownia Biżuterii

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP

mgr Agata Nartowska, as.

Giedymin Jabłoński, złotnik, krytyk i teoretyk sztuki

CEL

Program rozszerza pojęcie projektowania biżuterii na obiekty nie tylko w klasycznym rozumieniu „biżuterii jubilerskiej", studenci uczą się projektować i wykonywać przedmioty wyrażające związki kulturowe, osobowość czy emocje. Mogą one być związane z historią i kulturą – użytkowe i unikatowe, których funkcjonalność podporządkowana jest noszeniu ich na ciele. Poszukiwania w ramach zadań semestralnych mają charakter ideowy oraz technologiczny i materiałowy. Tematy mają rozwijać świadomość korzystania z możliwości dostępnych w rozmaitych dziedzinach nauki, techniki i sztuki.

OPIS

Projektowanie biżuterii otwiera wyjątkowe możliwości, bowiem w szczególny sposób wpływa na proces komunikacji. Łańcuch: twórca – noszący – odbiorca wzbogaca możliwości interpretacji obiektu. Biżuteria jest najstarszym wyrazem twórczości człowieka, uważana przez lata głównie za ozdobę, jest jednak najczęściej wyrazem osobowości, charakteru czy humoru noszącego ją. Projektowane obiekty mogą mieć konkretną, sprecyzowaną funkcję – dając możliwość personalizacji w odniesieniu człowiek – obiekt lub urządzenie.

PRZEDMIOTY

· Projektowanie biżuterii i obiektów codziennego użytku

ZAPISY

Dla studentów wzornictwa – zaliczony kurs Podstaw Projektowania Kierunkowego.

Dla wszystkich innych kierunków Pracownia jest dostępna jako fakultatywna – w ramach limitu miejsc.

LEKTURY

Watkins David, Design Sourcebook Jewellery

Huml I., Sztuka przedmiotu – przedmiot sztuki (red.) Marek Krajewski, Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości (red.) Z. Kraska, J. Teodorczyk, praca zbiorowa, Legnicki Festiwal Srebro – Granice sztuki globalnej – Rzemiosło Design Sztuka Rochacki J. A., Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego Ars Argenti, Legnica 2014 Monika Rosińska, Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne

KONTAKT

adan@asp.wroc.pl

a.nartowska@asp.wroc.pl

g.jablonski@asp.wroc.pl