Przejdź do treści

Kształtowanie w Materiale

Kształtowanie w Materiale


PROWADZĄCY

mgr Matylda Nowak, as.

mgr Robert Szwarczyński, as.

OPIS

W ramach przedmiotu rozwijana jest umiejętność projektowania i konstruowania obiektów przestrzennych.

Na zajęciach wykorzystywane są różne materiały od lekkich, dających duże możliwości ręcznej obróbki materiałów takich jak papier, tektura, masa celulozowa do często niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych zwiększających możliwości kreatywnego działania.

Zadania mają charakter badawczy, a ich celem jest rozwijanie umiejętności pracy w materiale i świadomym jego kształtowaniu. Zajęcia służą nabywaniu biegłości w posługiwaniu się istotnym narzędziem warsztatu projektanta – wykonywaniu form przestrzennych wspomagających proces projektowy.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

Umiejętności wypracowane w ramach przedmiotu skupiają się na realizacji zadań, które m.in. dotyczą zagadnień:

    Zmiany właściwości materiału (m.in. wytrzymałości, sprężystości) – zależnie od jego ukształtowania

    Projektowania z wykorzystaniem modułu

    Etapowego uprzestrzennienia obiektów płaskich

    Relacja obiektów w prostych układach ruchomych

    Osłona światła o zmiennej geometrii formy

LEKTURY

Dustyn Roberts, Wpraw to w ruch Marek Krajewski, Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości Chris Lefteri, Materials for Design, Londyn 2014 Chris Lefteri, Making It: Manufacturing Techniques for Product Design Mike Ashby, Kara Johnson, Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design

KONTAKT

m.nowak@asp.wroc.pl

r.szwarczynski@asp.wroc.pl