Przejdź do treści

Współczesność Wzornictwa

Współczesność Wzornictwa


PROWADZĄCY

dr Beata Ludwiczak, ad.

OPIS

Przedmiot Współczesność Wzornictwa obejmuje cykl autorskich wykładów, które wprowadzają i poszerzają wiedzę na temat zjawisk istotnych dla świata, w jakim przyszło nam żyć, a wpływających na działalność projektową lub z nią związanych. Wykłady objaśniają genezę ważnych współczesnych zagadnień, ewolucję pojęć, zmiany w podejściu społecznym, stan obecnego dyskursu i najważniejszych przedstawicieli biorących w nim udział, a także istotne publikacje.

Celem przedmiotu jest pogłębienie zasobów wiedzy o intelektualnym zapleczu designu, ułatwienie decyzji co do tematyki projektu dyplomowego, zdobycie bazy teoretycznej do badań prowadzonych w ramach pracy dyplomowej, jak również wyposażenie w terminologię i potencjał wspomagające pisanie rozprawy dyplomowej.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

    Globalizacja

    Konsumpcjonizm

    Projektowanie zrównoważone

    Zagadnienia gender we wzornictwie

    Industrializacja i post-industrializacja

LEKTURY

Teksty uzupełniające są podawane do wiadomości uczestnikom zajęć.

KONTAKT

blu@asp.wroc.pl