Przejdź do treści

Psychologia

Psychologia


PROWADZĄCY

mgr Małgorzata Pawlak-Kubasek

OPIS

Wprowadzenie do zagadnień psychologii. Zastosowanie wiedzy psychologicznej do obszarów życia prywatnego i zawodowego. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do umiejętnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w pracy projektowej, komunikacji w zespole, kontakcie z klientami, rozumieniu potrzeb użytkownika, dla którego projektują. Dodatkowo, dostarczają narzędzi do lepszego zarządzania codziennością – sposoby radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, skutecznej komunikacji, rozwijania kompetencji i poszerzania samoświadomości.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

  Psychologia a projektowanie

  Motywacja, nawyki, cele, planowanie, działania

  Zarządzanie sobą w czasie

  Kreatywność, omunikacja, praca w grupie

  Kreatywność, kompetencje, osobowość,

  Stres, radzenie sobie ze stresem

LEKTURY

Aronson, E., Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN, 2000 Heszen-Niejodek, I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 Oleś, P., Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 Trzebińska, E., Psychologia pozytywna, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012 Zimbardo, P., Gerrig, R., Psychologia i życie. Warszawa: PWN, 2009

KONTAKT

m.pawlakkubasek@asp.wroc.pl