Przejdź do treści

Historia Wzornictwa

Historia Wzornictwa


PROWADZĄCY

dr Beata Ludwiczak, ad.

OPIS

Przedmiot Historia Wzornictwa to cykl autorskich wykładów obejmujących historyczne procesy gospodarcze, społeczne i polityczne, które doprowadziły do niezwykle istotnej pozycji, jaką wzornictwo/design zajmuje we współczesnym świecie. Opierając się na najnowszych odkryciach i interpretacjach badaczy historii designu, wykłady koncentrują się na objaśnieniu linii rozwoju, tendencji, wzajemnego przenikania się sztuk dekoracyjnych oraz dyscyplin projektowych i innych dziedzin ludzkiej działalności, a także związków pomiędzy designem, sztuką i rzemiosłem. Istotną częścią przekazywanej wiedzy jest dogłębne przedstawienie wartości produktów z zakresu projektowania 3D i 2D, które w tej historii odegrały wyjątkową rolę, sylwetek i dokonań najważniejszych projektantów, wpływu przełomowych szkół projektowania, a także teorii projektowych i praktycznych rozwiązań.

Wykłady skupiają się na wzornictwie światowym, głównie kultury zachodniej, z uwzględnieniem historii wzornictwa polskiego. Wizualne i intelektualne zalety studiowania historii designu pozwolą słuchaczom wnieść świadomy wkład w wybraną dziedzinę projektowania, w jakiej przyjdzie im pracować.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

    Popyt, podaż i wzornictwo w XVIII w.

    Industrializacja – nadzieje i obawy

    Projektowanie przyszłości

    Kultura masowa po II wojnie światowej

    Pluralizm, globalizacja i antydesign

LEKTURY

Teksty uzupełniające są podawane do wiadomości uczestnikom zajęć.

KONTAKT

blu@asp.wroc.pl