Przejdź do treści

Marketing i Zarzadzanie Projektem

Marketing i Zarządzanie Projektem


PROWADZĄCY

dr inż. Anna Sałamacha

OPIS

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami w obszarze zarządzania, w tym zarządzania marketingowego oraz zarządzania projektem.

Podczas zajęć studenci poznają poszczególne etapy procesu zarządzania marketingowego. Dowiadują się w jaki sposób gromadzić niezbędne informacje za pomocą rzetelnie przeprowadzonych badań marketingowych, jakie są metody analizy otoczenia, a także jak określać grupy docelowe oraz kreować narzędzia marketing – mix. Ponadto zaznajamiają się z metodykami, metodami i narzędziami zarządzania projektami.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

    Współczesne koncepcje marketingu

    Otoczenie przedsiębiorstwa

    Segmentacja rynku

    Marketing mix

    Narzędzia zarządzania projektami

LEKTURY

Kotler Ph., Keller K., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018 Andruszkiewicz K., Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń 2011 Michalski E., Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 Wysocki R., Mcgary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, Warszawa 2012

KONTAKT

a.salamacha@asp.wroc.pl