Przejdź do treści

Ergonomia

Ergonomia


PROWADZĄCY

mgr Matylda Nowak, as.

OPIS

W ramach przedmiotu poruszane są podstawowe zagadnienia z zakresu ergonomii dla projektantów wzornictwa.

Realizacji założeń przedmiotu służą trzy formy dydaktyczne: wykłady, studium przypadku oraz analiza ergonomiczna (ćwiczenia).

Część praktyczna dotyczy badania organizacji stanowiska pracy (układu wieloelementowego) oraz oceny ergonomii na podstawie prostej makiety odtwarzającej fragment projektu w celu analizy np. sekwencji ruchów w czasie (badanie cząstkowe).

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.:

    Zasad projektowania ergonomicznego (normy i standardy)

    Realnego wpływu projektowania na zdrowie i dobrostan psychiczny człowieka (case study),

    Specyfiki projektowania dla grup użytkowników wymagających szczególnego ergonomicznego dostosowania projektu (dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych)

    Możliwości badań w ergonomii (metody, zakres i cel)

    Wyzwań współczesnej ergonomii w obliczu zmiany sposobu aktywności człowieka (wstęp do HCD - human-centered design)

LEKTURY

Godliczka A., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP Points S., Ergonomics in Product Design Grandjean E., Ergonomia mieszkania Bukała W., Ergonomiczne warunki pracy Rosner J., Podstawy ergonomii

KONTAKT

m.nowak@asp.wroc.pl