Przejdź do treści

Ergonomia

mgr Anna Semraua-Lech

a.semraulech@asp.wroc.pl  

pl. Polski 3/4, sala 205 M 

Program przedmiotu obejmuje przekazanie wiedzy o podstawowych czynnikach warunkujących racjonalne projektowanie, takich jak czynniki antropometryczne, biomechaniczne, fizjologiczne, psychologiczne itp., występujące w procesie kształtowania przestrzeni architektonicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu ergonomii dotyczącej mebli, oświetlenia, detali architektonicznych oraz rozwiązań funkcjonalnych budynków, tak by każdy z nich potrafił zastosować nabytą wiedzę o ergonomii w projektach meblarskich i architektonicznych. Student zyskuje umiejętności i wiedzę niezbędną do samodzielnego i odpowiedzialnego projektowania przestrzeni w zakresie architektury wnętrz mieszkalnych i wnętrz obiektów użyteczności publicznej; uzyskuje również podstawową wiedzę o relacjach występujących w układzie człowiek – przestrzeń w architekturze.  

Formy kształcenia

  • wykłady;  

  • wykłady konwersatoryjne;  

  • ćwiczenia. 

Warunki zapisu

- przedmiot obowiązkowy na II roku studiów I stopnia 

Materiały dydaktyczne

  1. T.Taczanowska, P.Jaśkowski, “Ergonomia w budownictwie”, Politechnika Lubelska, 1998; 
  2. K.Ujma, “Ergonomia w architekturze”, wydawnictwo Politechnika Śląska, 2009;  
  3. E.Górska, “Ergonomia projektowanie diagnoza eksperymenty”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021;  
  4. P.Nowakowski, “Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015;  
  5. E.Neufert, “Podręcznik projektowania-architektoniczno budowlanego”, wydawnictwo Arkady, 2011; 
  6. Prawo Budowlane; 
  7. Warunki Techniczne i Inne Akty Prawne, 2021 Dz.U. 2021 poz. 2351, 2021.