Katedra Wzornictwa

Kierunek WZORNICTWO

Studia stacjonarne                licencjackie I st (3,5 letnie). i magisterskie II st.(2 letnie)

Studia stacjonarne:
Kierownik Katedry - prof. Piotr Jędrzejewski, 

Program kształcenia w zakresie wzornictwa oparty jest o dwa bloki przedmiotów – grupy przedmiotów podstawowych i grupy przedmiotów kierunkowych. Studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych Katedry Wzornictwa. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania komunikatów wizualnych oraz złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowań, projektowania narzędzi i środowiska pracy,  projektowania obiektów codziennego użytku i biżuterii oraz projektowania obiektów kinetycznych.

Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełnione o kreację plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną.

Na studiach magisterskich ważna jest kreacja projektowo-artystyczna i praca badawcza, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym.

Pracownie dyplomujące :

Pracownia Projektowania Produktu
ad. dr Tomasz Gacek,
as. Renata Wites, mgr Przemysław Wańczyk

Pracownia Projektowania Środków Transportu
dr Wojciech Wesołek, as. Katarzyna Bech

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej
dr hab. Marta Płonka,prof.ASP
as. Jarosław Kowalczyk

Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy
prof. Jan Kukuła, dr Krzysztof Kubasek,
as. Wiktoria Lenart

Pracownia Biżuterii
 prof. Agata Danielak-Kujda, mgr Agata Nartowska,
mgr Giedymin Jabłoński

Pracownia Projektowania Kinetycznego
prof. Piotr Jędrzejewski, dr Piotr Stocki,
as. Ada Brożyna