Katedra Wzornictwa

Kierunek WZORNICTWO

Studia stacjonarne                licencjackie I st (3,5 letnie). i magisterskie II st.(2 letnie)

Studia stacjonarne:
Kierownik Katedry - prof. Piotr Jędrzejewski

Program kształcenia w zakresie wzornictwa oparty jest o dwa bloki przedmiotów – grupy przedmiotów podstawowych i grupy przedmiotów kierunkowych. Studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych Katedry Wzornictwa. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania komunikatów wizualnych oraz złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowań, projektowania narzędzi i środowiska pracy,  projektowania obiektów codziennego użytku i biżuterii oraz projektowania obiektów kinetycznych.

Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełnione o kreację plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną.

Na studiach magisterskich ważna jest kreacja projektowo-artystyczna i praca badawcza, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym.

Pracownie dyplomujące :

Pracownia Projektowania Produktu
dr Tomasz Gacek, ad. 
dr Renata Wites-Krzyżanowska, ad.
mgr Przemysław Wańczyk

Pracownia Projektowania Środków Transportu
dr Wojciech Wesołek, ad.
mgr Katarzyna Bech, as.

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej
dr hab. Marta Płonka, prof.ASP
mgr Jarosław Kowalczyk, as. 

Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy
prof. Jan Kukuła
dr Krzysztof Kubasek, ad.
dr Wiktoria Lenart, ad.

Pracownia Biżuterii
prof. Agata Danielak-Kujda
mgr Agata Nartowska, as.
mgr Giedymin Jabłoński

Pracownia Projektowania Kinetycznego
prof. Piotr Jędrzejewski
dr hab. Piotr Stocki, ad.
mgr Ada Brożyna, as.