Przejdź do treści

Rysunek jest równorzędną obok innych, dyscypliną twórczą. W pierwszym rzędzie jest naturalną, najprostszą formą zapisu, notatką myśli i wrażeń, sprzyjającą wypowiadaniu się skrótem, sprzyjającą syntezie. Rysunek stanowi fundament dla większości pozostałych dyscyplin twórczych. Dlatego praktyka rysownicza często opiera się na znajdowaniu rozwiązań na granicy rysunku i innych form wyrazu - granice między dyscyplinami nie powinny być przeszkodą, lecz możliwością do wykorzystania. Taki jest kształt współczesnej sztuki.

Rysunek nie jest traktowany jako dyscyplina pomocnicza, jednak Katedra Rysunku wypełnia zadania katedry obsługowej. Katedra przynależy organizacyjnie do Wydziału Malarstwa i Rzeźby i kształci studentów wszystkich wydziałów Akademii. W strukturze katedry funkcjonuje 11 pracowni rysunku dzielących przestrzeń z pracowniami malarstwa. W pracowniach studiuje od 15 do 50 studentów, realizujących program określony przez prowadzącego dydaktyka.

Pracownie rysunkowe Katedry kształcą studentów lat I - V studiów stacjonarnych. Pracownie rysunkowe uczestniczą również w kształceniu w ramach studiów niestacjonarnych licencjackich i magisterskich na kierunku Malarstwo.

Nauczanie początkowe dotyczy kształcenia w oparciu o studium modela i martwej natury, obserwację i rejestrację procesów zachodzących w naturze; prowadzona jest praca pobudzania świadomości artystycznej. Na latach starszych praca ze studentem ewoluuje w stronę sprawowania czujnej opieki nad charakterem i jakością podejmowanych przez studenta wyborów artystycznych. Dydaktyk pomaga doskonalić indywidualizujący się warsztat i dba o kontynuowanie wysiłku określania przez studenta wartościowej postawy twórczej. Akcentowana jest istotna rola eksperymentu formalnego i zaangażowanie w stały rozwój.

Programy dydaktyczne opierają się na stawianiu studentom w pracowniach podobnych zagadnień, zbliżonych zadań i zasadniczo indywidualnym podejściu do każdego rozwiązującego je studenta. Studenci w trakcie studiów uczestniczą w plenerach malarskich, licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, prezentowanych w pomieszczeniach wystawowych uczelni i w galeriach w Polsce i za jej granicami.

 

Pracownie

I Pracownia Rysunku | 207P

prof. Wojciech Lupa
dr Jarosław Grulkowski, ad.

Czytaj więcej o I Pracownia Rysunku | 207P

II Pracownia Rysunku | 210P

dr hab. Marlena Promna-Pietrek, prof. ASP

Czytaj więcej o II Pracownia Rysunku | 210P

III Pracownia Rysunku | 205P

dr hab. Bogna Kozera-Radomska, prof. ASP
mgr Patrycja Sap-Przedwojewska, as.

Czytaj więcej o III Pracownia Rysunku | 205P

IV Pracownia Rysunku | 208P

dr Piotr Tyszkowski, st. wykł. 

Czytaj więcej o IV Pracownia Rysunku | 208P

V Pracownia Rysunku | 209P

dr Andrzej Krzysztof Wałaszek, st. wykł. 

Czytaj więcej o V Pracownia Rysunku | 209P

VI Pracownia Rysunku | 212P

prof. Piotr Kielan
dr Katarzyna Tomaszewska, as.

Czytaj więcej o VI Pracownia Rysunku | 212P

VII Pracownia Rysunku | 115P

dr hab. Przemysław Pintal, prof. ASP
mgr Monika Konieczna, as.

Czytaj więcej o VII Pracownia Rysunku | 115P

VIII Pracownia Rysunku | 113P

dr hab. Jacek Dłużewski, prof. ASP
dr Marta Szymczakowska, ad.

Czytaj więcej o VIII Pracownia Rysunku | 113P

IX Pracownia Rysunku | 114P

dr Piotr Kmita, ad.

Czytaj więcej o IX Pracownia Rysunku | 114P

X Pracownia Rysunku | 111P

prof. Daria Milecka
dr Marcelina Groń, ad.

Czytaj więcej o X Pracownia Rysunku | 111P

XI Pracownia Rysunku | 112P

dr hab. Marek Kulig, prof. ASP
dr Alicja Pruchniewicz, as.

Czytaj więcej o XI Pracownia Rysunku | 112P

XII Pracownia Rysunku | 204P

dr hab. Marta Borgosz, prof. ASP

Czytaj więcej o XII Pracownia Rysunku | 204P