Przejdź do treści

Rysunek jest równorzędną obok innych, dyscypliną twórczą. W pierwszym rzędzie jest naturalną, najprostszą formą zapisu, notatką myśli i wrażeń, sprzyjającą wypowiadaniu się skrótem, sprzyjającą syntezie. Rysunek stanowi fundament dla większości pozostałych dyscyplin twórczych. Dlatego praktyka rysownicza często opiera się na znajdowaniu rozwiązań na granicy rysunku i innych form wyrazu - granice między dyscyplinami nie powinny być przeszkodą, lecz możliwością do wykorzystania. Taki jest kształt współczesnej sztuki.

Rysunek nie jest traktowany jako dyscyplina pomocnicza, jednak Katedra Rysunku wypełnia zadania katedry obsługowej. Katedra przynależy organizacyjnie do Wydziału Malarstwa i Rzeźby i kształci studentów wszystkich wydziałów Akademii. W strukturze katedry funkcjonuje 11 pracowni rysunku dzielących przestrzeń z pracowniami malarstwa. W pracowniach studiuje od 15 do 50 studentów, realizujących program określony przez prowadzącego dydaktyka.

Pracownie rysunkowe Katedry kształcą studentów lat I - V studiów stacjonarnych. Pracownie rysunkowe uczestniczą również w kształceniu w ramach studiów niestacjonarnych licencjackich i magisterskich na kierunku Malarstwo.

Nauczanie początkowe dotyczy kształcenia w oparciu o studium modela i martwej natury, obserwację i rejestrację procesów zachodzących w naturze; prowadzona jest praca pobudzania świadomości artystycznej. Na latach starszych praca ze studentem ewoluuje w stronę sprawowania czujnej opieki nad charakterem i jakością podejmowanych przez studenta wyborów artystycznych. Dydaktyk pomaga doskonalić indywidualizujący się warsztat i dba o kontynuowanie wysiłku określania przez studenta wartościowej postawy twórczej. Akcentowana jest istotna rola eksperymentu formalnego i zaangażowanie w stały rozwój.

Programy dydaktyczne opierają się na stawianiu studentom w pracowniach podobnych zagadnień, zbliżonych zadań i zasadniczo indywidualnym podejściu do każdego rozwiązującego je studenta. Studenci w trakcie studiów uczestniczą w plenerach malarskich, licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, prezentowanych w pomieszczeniach wystawowych uczelni i w galeriach w Polsce i za jej granicami.

 

Pracownie

I Pracownia Rysunku  (p. 207)

prof. Wojciech Lupa
dr Jarosław Grulkowski, ad.

Czytaj więcej o I Pracownia Rysunku  (p. 207)

II Pracownia Rysunku (p. 210)

dr hab. Janusz Merkel, prof. ASP

Czytaj więcej o II Pracownia Rysunku (p. 210)

III Pracownia Rysunku  (p. 205)

dr hab. Bogna Kozera - Radomska, prof. ASP
mgr Patrycja Sap, asystent

Czytaj więcej o III Pracownia Rysunku  (p. 205)

IV Pracownia Rysunku (p. 208)

dr Piotr Tyszkowski, st. wykł. 

Czytaj więcej o IV Pracownia Rysunku (p. 208)

V Pracownia Rysunku  (p. 209)

dr Andrzej Wałaszek, st. wykł. 

Czytaj więcej o V Pracownia Rysunku  (p. 209)

VI Pracownia Rysunku  (p. 212)

prof. Piotr Kielan
dr Marlena Promna, ad.

Czytaj więcej o VI Pracownia Rysunku  (p. 212)

VII Pracownia Rysunku (p. 115)

dr hab. Przemysław Pintal, prof. ASP
mgr Piotr Kmita, as.

Czytaj więcej o VII Pracownia Rysunku (p. 115)

VIII Pracownia Rysunku (p. 113)

dr hab. Jacek Dłużewski, prof. ASP
dr Marta Szymczakowska, as.

Czytaj więcej o VIII Pracownia Rysunku (p. 113)

IX Pracownia Rysunku (p. 114)

dr hab. Hubert Czerepok

Czytaj więcej o IX Pracownia Rysunku (p. 114)

X Pracownia Rysunku  (p. 111)

prof. Daria Milecka
dr Marcelina Groń, as.

Czytaj więcej o X Pracownia Rysunku  (p. 111)

XI Pracownia Rysunku  (p. 112)

dr hab. Marek Kulig, prof. ASP

Czytaj więcej o XI Pracownia Rysunku  (p. 112)

XII Pracownia Rysunku (p. 204)

dr hab. Marta Borgosz, prof. ASP

Czytaj więcej o XII Pracownia Rysunku (p. 204)