Przejdź do treści

II Pracownia Rysunku

KONCEPCJA – KREACJA – KONSEKWENCJA

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Program II Pracowni Rysunku zakłada szeroką perspektywę ujmowania rysunku współczesnego, co stwarza niezwykle swobodną sytuację artystyczną i znajduje odzwierciedlenie w oferowanym systemie kształcenia.

Podstawowym założeniem edukacyjnym w II Pracowni Rysunku jest wykwalifikowanie samodzielnego twórcy, posługującego się autonomicznym i unikatowym językiem wypowiedzi rysunkowej. Oznacza to możliwość zdobycia szeregu umiejętności składających się na kompletny i nowoczesny profil absolwenta. Obok podstawowego celu nauczania jakim jest zdobywanie biegłości warsztatowej, pracownia oferuje program edukacyjny poszerzający kwalifikacje studenta o umiejętności formułowania problemów twórczych, prowadzenia research’u, opracowywania strategii artystyczno-badawczych, eksploracji innowacyjnych systemów ekspresji twórczej, a także zdobywania sprawności autoprezentacyjnej i znajomości współczesnego rynku sztuki.

Proces kształcenia w II Pracowni Rysunku zakłada naukę na trzech poziomach kompetencyjnych: średniozaawansowanym, zaawansowanym, profesjonalnym. Podstawową metodą edukacyjną obejmującą obszar pojęciowo-realizacyjny jest studiowanie oparte na zasadzie trzech kroków: koncepcja, kreacja, konsekwencja. Obok typowych zajęć praktycznych w pracowni odbywają się wykłady, konwersatoria i dodatkowe warsztaty.

Kierując się ideą pojmowania rysunku jako medium najbardziej prawdomównego, zakładamy konieczność autentycznego i pełnego zaangażowania studenta w proces dydaktyczny. Szczególną uwagę przykładamy do aktywności studentów wykraczającej poza przestrzeń pracowni. W tym celu zrealizowaliśmy i stale realizujemy liczne wystawy, międzynarodowe programy i wydarzenia artystyczno-badawczo-naukowe, takie jak: Figurama Międzynarodowy Przegląd Figuratywnego Rysunku Studenckiego, Labirynt projekt wymiany studenckiej i wystawy zrealizowany z Accademią Di Belle Arte Di Roma we Włoszech, Summer Art School projekt edukacyjny zrealizowany z Kyung Hee University w Korei, Lekcja Anatomii dr Gunthera von Hagensa – zajęcia w laboratorium Gunthera von Hagensa w Guben, w Niemczech, Drawing connnections wystawa rysunku studenckiego w Charlotte University NY w Stanach Zjednoczonych.

Zajęcia w II Pracowni Rysunku odbywają się w środę, czwartek i piątek. Pracownia prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. Oferta Pracowni skierowana jest do studentów wszystkich specjalności i kierunków studiów stacjonarnych, a także studentów Programu Erasmus+, studentów MFA in Visual Arts oraz studentów Szkoły Doktorskiej.

Zapisy

Zapisy do Pracowni odbywają się poprzez przesłanie portfolio na adres: m.promna@asp.wroc.pl