Przejdź do treści

VII Pracownia Rysunku

Program i cel

Rysunek jest narzędziem myślenia, twórczą aktywnością odnoszącą się do naszej obecności w świecie, indywidualnych i współdzielonych odczuć i emocji, rezultatem światopoglądowych poszukiwań. Jednocześnie rysunek to zapis najbardziej intymny, bezpośredni, jeśli trzeba – niepoprawny. Obok prowadzenia klasycznego zapisu rysunkowego, studenci VII-ej pracowni penetrują obszary pomiędzy rożnymi dyscyplinami sztuki, realizując np. obiekty i instalacje rysunkowe, prace w przestrzeni mediów elektronicznych, performance rysunkowy itp.

Program kształcenia dostosowywany jest do indywidualnych umiejętności i celów studenta. Poprzez dobór ćwiczeń promujemy wykorzystywanie zróżnicowanych narzędzi rysunkowych, wzmacnianie postawy eksperymentującej, umożliwiającej wypracowanie własnej strategii twórczej, konfrontację różnych sposobów myślenia, rozwijanie świadomości i tożsamości twórczej w oparciu o aktualny obraz sztuki.

Warunki zapisu

Student powinien być zainteresowany sztuką współczesną, prowadzeniem i rozwojem własnej ścieżki twórczej, być otwartym na eksperymenty, powinien posiadać podstawowe umiejętności rysunkowe, realizować własne prace i projekty twórcze spoza obszaru rysunku akademickiego.

Materiały dydaktyczne

  1. Vitamin D (1-3), Wydawnictwo Phaidon Press,
  2. Margaret Davidson,Contemporary Drawing: Key Concepts and Techniques
  3. Isabel Seligman, Pushing paper: Contemporary drawing from 1970 to now
  4. Katalogi wystaw Triennale Rysunku we Wrocławiu: 1992-2022 (Miedzynarodowe Triennale Rysunku, Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Triennale Rysunku Wrocław)
  5. Magazyny: FUKT, SZUM, Format, Dyskurs