Przejdź do treści

III Pracownia Rysunku

Program i cel

Pracownia Rysunku prowadzona przeze mnie jest jedną z wielu na wrocławskiej uczelni. Jednak chciałabym, aby będąc jedną z wielu – jednocześnie zachowała swój charakterystyczny profil, który jest bliski studentom wybierającym tą właśnie Pracownię.

Bezwzględną wartością twórczą było jest i będzie: rzetelność, umiejętności, sprawność manualna, a przede wszystkim intelekt twórczy. Dlatego też studia powinno rozpocząć solidne studiowanie aktu, ponieważ te właśnie z pozoru nudne zajęcia najskuteczniej rozwijają rękę i oko. Tworzą podstawę i punkt wyjścia do stworzenia indywidualnego spojrzenia na własną pracę. Ważne jest aby studenci zapisujący się do tej Pracowni mieli tego świadomość.

Tylko takie właśnie, rzetelne przygotowanie, poznanie samego siebie poprzez wypracowanie własnej ręki, w połączeniu z emocjami i sercem – pozwala nam zdobycie możliwości kreacyjnych na najwyższym poziomie.

Istotne również jest to, aby trop indywidualnych, twórczych poszukiwań wyznaczała potrzeba serca, a nie moda i przykład płynący od innych. Ponieważ nie jest wstydem być niemodnym, wstydem jest z całą pewnością być miernym. Wartość talentu, doskonalonych umiejętności pozostaje ponadczasowa, z niej właśnie rodzi się twórczość.

Największą jednak wartością jest osiągnięcie takiego sprzężenia umiejętności intelektualno-manualnych, które pozwolą w pełni wypowiedzieć się przyszłemu twórcy. Dlatego tak ważną częścią kształcenia są realizowane prace domowe, w których studenci mają możność ujawniać i rozwijać świat własnych przeżyć i doświadczeń. Student ma nieograniczoną swobodę twórczą, jednak swoboda owa nie może być pozbawiona profesjonalizmu. Należy pamiętać, że studia są najlepszym czasem – co zawsze powtarzał twórca tej pracowni, prof. Nicole Nascow – na popełnianie błędów, twórczych błędów. Świat idzie do przodu, młodzi ludzie rozumieją sztukę na swój własny sposób i na swój sposób powinni o niej mówić.

Warunki zapisu

Studenci zainteresowani studiowaniem w III Pracowni Rysunku powinni zgłosić się osobiście w terminach dyżurów lub przez e-mail, przedstawiając do wglądu wybór prac (nie starszych niż dwa lata), z których większość powinny stanowić realizacje wykonane w technikach rysunkowych lub okołorysunkowych.

Materiały dydaktyczne

  1. Terisio Pigniatti, Historia rysunku, Arkady 2006
  2. Paramon Jose M, Jak rysować w perspektywie, Galaktyka, Warszawa 2001
  3. Skarga B., Ślad i obecność, PWN, Warszawa 2004
  4. Hocke Gustav R., Świat jako labirynt (...), wyd. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2003
  5. Betling H., Antropologia obrazu (...)., Universitas Kraków 2007
  6. Poprzędzka M., Inne obrazy, wyd. słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008