Przejdź do treści

XI Pracownia Rysunku

Program i cel

Podstawowym celem dydaktycznym jest sukcesywne rozwijanie świadomości plastycznej studenta. Zakres podejmowanych działań rysunkowych obejmuje wszystkie lata, tj. od pierwszego do ostatniego dyplomowego roku studiów i jest dostosowany do stopnia zaawansowania świadomości studenta. W związku z tym program został podzielony na etapy.

Pierwszy dotyczy studentów I i II roku i obejmuje najbardziej elementarne zagadnienia związane z problematyką rysunku. Nacisk położony jest przede wszystkim na rozwijanie świadomości przestrzeni, kompozycji, proporcji. Ważne także stają się takie pojęcia jak walor, konstrukcja, ruch, kierunki, charakter.

Program zajęć na przedmiocie Rysunek dla studentów I i II roku ściśle związany jest z obserwacją natury i jej obrazowaniem (studium aktu, martwa natura, pejzaż).

Kolejny etap dotyczy studentów starszych lat, tj. od III roku studiów wzwyż, podczas którego w sposób szczególny kładzie się nacisk na uwzględnienie i uwypuklenie indywidualnych cech studenta w oparciu o jego doświadczenie, świadomość, czy osobiste predyspozycje i zainteresowania. Na tym etapie krystalizuje się indywidualna postawa twórcza studenta.

Warunki zapisu

Przegląd portfolio.

Materiały dydaktyczne

  1. Simbled Sarah, Anatomia dla artystów, Arkady Warszawa 2007
  2. B. Frydryczak, Między gestem a dyskursem, Warszawa 1998,
  3. Georges Didi Huberman, Przed obrazem, Słowo/Obraz Terytoria
  4. A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003,
  5. red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, Posługiwanie się znakami, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991.