Przejdź do treści

VI Pracownia Rysunku

Program i cel

Podstawową zasadą kształcenia w VI Pracowni Rysunku jest poszanowanie wrażliwości artystycznej każdego studenta, uwzględniające stopień zaawansowania indywidualnych uzdolnień, jego świadomości artystycznej oraz obszaru zainteresowań twórczych.

Główne cele kształcenia to:

  • rozwijanie indywidualnego języka rysunkowej wypowiedzi,
  • kreowanie postawy twórczej poprzez systematyczną i zaangażowaną pracę,
  • przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w profesjonalnej przestrzeni artystycznej.

Podstawą edukacji w naszej Pracowni na wszystkich latach i kierunkach studiów są działania oparte na problemach dotyczących: studium aktu i jego interpretacji, różnorodnych i uniwersalnych obszarów tematycznych ujętych w tzw. zadania semestralne, poszukiwań i eksperymentów własnych.

Najciekawsze prace prezentujemy na corocznych wystawach organizowanych w przestrzeniach wystawienniczych ASP i stałej ekspozycji w Pracowni 212P.

Rysunek w naszej Pracowni to autonomiczna dyscyplina artystyczna dająca studentom możliwość pełnego eksperymentowania z podłożem, wszelkimi technikami i poszukiwaniami innowacyjnych środków wyrazu. To także miejsce na indywidualne próby z nowymi mediami. Realizujemy różnorodne międzynarodowe programy i wydarzenia artystyczno-badawczo-naukowe skierowane do studentów, takie jak: Figurama – Międzynarodowy Przegląd Figuratywnego Rysunku Studenckiego, Labirynt –  projekt wymiany studenckiej i wystawy zrealizowany z Accademią Di Belle Arte Di Roma we Włoszech, Summer Art School  projekt edukacyjny zakończony wystawą, zrealizowany z Kyung Hee University w Korei, Lekcja anatomii dr Gunthera von Hagensa  zajęcia w laboratorium Gunthera von Hagensa w Guben, w Niemczech, Drawing Connections – wystawa rysunku studenckiego w Charlotte University NY w Stanach Zjednoczonych.

Pracownia prowadzi kształcenie w zakresie rysunku dla studentów od I do V roku studiów stacjonarnych wszystkich specjalności oraz studentów Programu Erasmus. Ponadto prowadzimy indywidualne zajęcia w ramach studiów niestacjonarnych MFA in Visual Arts. Zajęcia odbywają się w języku polskim, angielskim i niemieckim przez trzy dni w tygodniu:

Raz w miesiącu odbywa się obowiązkowy przegląd wewnętrzny. W trakcie zajęć realizowane są bieżące korekty i rozmowy dotyczące systematycznie wykonywanych prac.

Warunki zapisu

Warunkiem zapisu do pracowni jest mailowe lub osobiste zgłoszenie oraz prezentacja portfolio.