Przejdź do treści

I Pracownia Rysunku

Program i cel

Pracownia rysunku jest pracownią kształcącą w zakresie rysunku studentów od I do V roku studiów stacjonarnych wszystkich specjalności przy zróżnicowanym programie poszczególnych lat.

Celem nauczania jest przygotowanie do zawodu artysty plastyka przez kształcenie i rozwijanie indywidualnych umiejętności warsztatowych i intelektualnych, umożliwiających wypracowanie samodzielnej i oryginalnej wypowiedzi artystycznej. Świadome działania i indywidualna praca z każdym studentem, zwrócenie uwagi na wyłaniające się w trakcie pracy predyspozycje i możliwości, zaznajomienie z procesami poznawczymi, emocjonalnymi i motywacyjnymi potrzebnymi przy generowaniu różnych pomysłów, uwrażliwienie na estetyczne aspekty otoczenia, zainteresowanie badaniem własnej tożsamości, stwarzanie sytuacji granicznych i zdobycie wiedzy teoretycznej pozwala na sprecyzowanie swojej kreatywnej postawy wobec istniejących zjawisk w sztuce.

W latach 2009-2014 pracownia rysunku była prowadzona przez ad. Łukasza Huculaka.

Warunki zapisu

Rozmowa kwalifikacyjna, przegląd prac

Materiały dydaktyczne

  1. Francuz P. red., Obrazy w umyśle, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007

  2. Kandyński W., Punkt, linia a płaszczyzna, PIW, Warszawa 1986

  3. Teissig K., Techniki  rysunku,  Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

  4. Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa