Przejdź do treści

XII Pracownia Rysunku

Program i cel

W Pracowni prowadzone są zajęcia z Rysunku dla studentów wszystkich kierunków od I do V roku. Studenci I roku realizują obowiązkowy program z podstaw rysunku, obejmujący studia z natury, prace z wyobraźni oraz szkice rysunkowe. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności obserwacji natury i zapisu rysunkowego. Praca na starszych latach ma na celu dążenie do kreowania artystycznej osobowości studenta poprzez pogłębianie umiejętności rysunkowych, poznawanie nowych technik, a przede wszystkim realizację cykli prac odzwierciedlających bieżące fascynacje artystyczne studenta.

Studia na poszczególnych latach oparte są o zindywidualizowane programy dostosowane do potrzeb i możliwości studentów. Podczas gdy praca na I roku skupia się wokół studiów z natury, uzupełnianych rysunkiem z pamięci i wyobraźni, o tyle studenci starszych lat zachęcani są do wykorzystania nabytych umiejętności do kreowania własnych, pogłębionych wypowiedzi artystycznych. Szczególne miejsce zajmują eksperymenty związane z techniką, ideą i postrzeganiem rysunku oraz działania o charakterze krytycznym.

Warunki zapisu

Grupa studentów I roku jest przydzielana do pracowni przez Kierownika Katedry Rysunku. Studenci starszych lat (II-V r.) zapisują się do pracowni po uzyskaniu zgody przez prowadzącą, na podstawie rozmowy i przeglądu wybranych prac.

Materiały dydaktyczne

  1. Rudolf Arncheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka
  2. FUKT – Magazine for Contemporary Drawing (www.fukt.de)
  3. Vitamin D – New perspectives in drawing, Phaidon Press Limited 2005
  4. Laura Hoptman, Drawing Now: Eight Propositions, MoMA New York 2002