Przejdź do treści

IX Pracownia Rysunku

Program i cel

Wszystkie ćwiczenia realizowane w Pracowni poprzedzone są researchem, na podstawie którego wybierane jest medium, w którym dane zadanie zostanie zrealizowane.

Teraźniejszość to część naszej przestrzeni życiowej, która stanowi punkt pomiędzy przeszłością a przyszłością. Stabilność nie jest więc immanentną cechą rzeczywistości lecz pojęciem, które pozwala nam ją oswajać i klasyfikować. Współczesność stawia nas przed scenariuszami przyszłości, które nieustannie ulegają zmianom.

W ramach zajęć w Pracowni studenci/studentki uczą się opisywania aktualnego stanu świata, który cechują różnorodność i zmienność. Procesy kulturowe i społeczne powodują, że język komunikacji podlega ciągłej ewolucji i modyfikacji. W przeciwieństwie do nauki, metody artystyczne pozwalają nam zajmować się krytycznymi problemami bez ograniczeń dyscypliny, medium czy technologii. Wszelkie strategie artystyczne i naukowe mogą być świadomie wykorzystywane w praktyce artystycznej - to nie medium definiuje artystę/artystkę lecz idee wyrażone poprzez poszczególne jego/jej prace.

Warunki zapisu

Prezentacja portfolio oraz obszarów zainteresowań i poszukiwań artystycznych studenta/studentki.

Materiały dydaktyczne

  1. Richard Barbrook, Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, Muza 200, ISBN: 978-83-7495-723-6
  2. Shoshana Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Zysk i S-ka 2020
  3. Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Wydawnictwo Literackie 2012
  4. Herbert Marshall McLuhan, Zrozumieć media: przedłużenie człowieka, Wydawnictwo WNT 2004
  5. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic ! 2005