Przejdź do treści

V Pracownia Rysunku

Program  cel

Program Pracowni ma wspomóc studentów w osiągnięciu autonomicznej wypowiedzi artystycznej poprzez studium i obserwację natury, próby syntezy oraz interpretacji, aż po własną koncepcję języka plastycznego. Analiza możliwości percepcji i ograniczeń w rysunku oraz twórcze podejście do stawianych sobie celów.

Zajęcia polegają na opanowaniu podstawowych zagadnień rysunkowych należących do tego medium i właściwy dobór środków przy realizacji prac. Poznanie różnych technik rysunkowych oraz próba włączenia w obszar możliwości tego medium działań w przestrzeni realnej oraz nowych technik medialnych

Kształcenie ma charakter indywidualny.

Materiały dydaktyczne

  1. Katalogi wystaw 
  2. Kenneth Clark, Akt
  3. Branżowe czasopisma
  4. Charles Sterling, Martwa natura