Przejdź do treści

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

Tworzenie artystycznej ceramiki i szkła to nieustający eksperyment w którym liczą się miligramy surowca, milimetry materii, mililitry odczynników i muśnięcia farb podszkliwnych, naszkliwnych, barwne powłoki szkliw, złocenia, srebrzenia...Wszystkie procedury rzemieślnik i artysta wykonuje sam, posługując się wypracowanymi od pokoleń procedurami, albo eksperymentując z materią, fakturą i kolorem.

Egzaminuje nas ogień, w którego blasku i cieple podczas wielogodzinnego czuwania nad procesem wypału, weryfikujemy nasze receptury, technikę i talent. W roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Ceramiki i Szkła został powołany do życia nowy kierunek studiów: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, tak więc obok uczelni artystycznych w Warszawie, Krakowie i Toruniu, wrocławska Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta staje się czwartym ośrodkiem kształcącym konserwatorów i restauratorów dzieł Sztuki, ale jako jedynym w specjalizacji Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła.

Nasze studia dają szansę zdobycia zawodu artysty ceramika i konserwatora dzieł dawnych mistrzów sztuki witraży, porcelany, ceramicznego detalu architektonicznego, ceramicznej i szklanej rzeźby unikatowej.

Interdyscyplinarny program studiów łączy wiedzę artystyczną, humanistyczną i nauki przyrodnicze. Dają możliwość studiowania w relacji mistrz-uczeń, gdyż grupa studencka składa się tylko z ośmiu osób. W czasie studiów organizujemy praktyki zawodowe, wyjazdy terenowe oraz plenery w zabytkowych obiektach. Od trzeciego roku studiów studenci biorą udział w europejskim programie stypendialnym "Erasmus".

Perspektywy zawodowe: dyplom pozwala na samodzielne prowadzenie działalności konserwatorskiej i restauratorskiej lub pracę zespole specjalistów zajmujących się konserwacją i restauracją dzieł sztuki. Naukowa konserwacja ceramiki i szkła to nowa dziedzina wiedzy, wymagająca współpracy ze specjalistami wielu nauk pomocniczych, a uprawiający ten zawód łączą talent artysty oraz warsztat ceramika i szklarza. Tylko wrocławska ASP daje szansę uzyskania takich uprawnień w unikalnej i poszukiwanej na rynku sztuki specjalizacji. Wykładowcy są specjalistami w wielu dyscyplinach nauki.

Proces merytorycznego budowania specjalności trwał wiele lat, bazując na naukowych, dydaktycznych i artystycznych doświadczeniach nauczycieli akademickich od lat związanych z Akademią i jej Wydziałem Ceramiki i Szkła, Uniwersytetem i Politechniką we Wrocławiu.

 
 

Pracownie

Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych

Czytaj więcej o Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych

Pracownia Styloznawstwa i Dokumentacji Konserwatorskiej Ceramiki i Szkła

Czytaj więcej o Pracownia Styloznawstwa i Dokumentacji Konserwatorskiej Ceramiki i Szkła

Pracownia Warsztatu Witrażowego

Czytaj więcej o Pracownia Warsztatu Witrażowego

Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła

Czytaj więcej o Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła

Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej i Użytkowej

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej i Użytkowej

Pracownia Technologii i Technik Szklarskich

Czytaj więcej o Pracownia Technologii i Technik Szklarskich

Pracownia Metodyki Konserwacji i Restauracji Ceramiki

Czytaj więcej o Pracownia Metodyki Konserwacji i Restauracji Ceramiki

Pracownia Propedeutyki Zabytku Archeologicznego

Czytaj więcej o Pracownia Propedeutyki Zabytku Archeologicznego

Pracownia Konserwacji i Restauracji Witraży

Czytaj więcej o Pracownia Konserwacji i Restauracji Witraży

Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki

Czytaj więcej o Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki

Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Zabytkowych i Współczesnych

Czytaj więcej o Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Zabytkowych i Współczesnych