Przejdź do treści

Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Zabytkowych i Współczesnych

Celem pracowni jest poznanie składu chemicznego badanych obiektów, ponieważ wszystko co nas otacza jest zbudowane ze związków chemicznych posiadających unikalne i niepowtarzalne zespoły cech.

Pracownia posiada na wyposażeniu spektrometry: ramanowski i w podczerwieni (FT-IR) oraz analizator fluorescencji rentgenowskiej (XRF) dzięki którym można dokonywać nieniszczących badań obiektów takich jak szkło, ceramika, pigmenty, spoiwa oraz wiele innych. Zaletą wymienionych technik jest szybkość badania (analiza XFR czy IR trwa ok 1 minuty).

Przedmioty

Spektroskopia­ Badania Nie Niszczące Chemia z Elementami Fizyki

Lektury

W. Szczepaniak, Metody Instrumentalne w Chemii Analitycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021 Z. Kęcki, Podstawy Spektroskopii Molekularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 4, 2021 Roman Mazurkiewicz,Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne