Przejdź do treści

Pracownia Warsztatu Witrażowego

Celem Pracowni jest nauka teorii oraz praktyki witrażownictwa. W trakcie zajęć student od podstaw zapoznaje się z rzemiosłem witrażowniczym, co przygotowuje go do dalszej pracy w zawodzie konserwatora witraży. Nabywa umiejętności, które pozwalają na wykonywanie kopii witraży z różnych epok oraz samodzielną pracę przy realizacjach artystycznych.

 

Ze względu na charakter zawodu konserwatora, pracownia ta duży nacisk kładzie na poznanie różnorodności technik witrażowniczych, w tym składania, opracowywania malatur, trawienia itp. Pracownia ta jest wstępem do zajęć z konserwacji i restauracji witraży, prowadzonych na wyższych latach studiów w pracowni 212 (CSU), na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w zakresie Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła.

Przedmioty

Kopia witraży

Teoria i praktyka witrażownictwa

Zapisy

Podstawowym kryterium jest pomyślne przejście egzaminów wstępnych na kierunek Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w zakresie Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła, na którym zajęcia te są obowiązkowe od I roku studiów.

W przypadku osób z innych kierunków/wydziałów możliwe jest podjęcie godzin fakultatywnych po wcześniejszym uzyskaniu zgody prowadzących pracownię.

Lektury

Elmar Jansen, Kleine Geschichte der deutschen Glasmalerei – Von den Anfängen bis zum 17. Jahrhundert J.A.Bossardt, A.Keiser Trümpler, S.Trümpler, Glasmalerei im Kanton Aargau. Einführung zur Jubliläumspublikation 200 Jahre Kanton Aargau, Lehrmittelverlag des Kantons Aargau