Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej i Użytkowej

Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej i Użytkowej

Program i cel

Kształtowanie kreatywności i innowacyjności w projektowaniu. Osiągnięcie analitycznego myślenia i wrażliwości. Doskonalenie warsztatu projektowego i prototypowego.

Student potrafi posługiwać się technikami i technologią przy realizacji projektów w obrębie ceramiki artystycznej oraz ceramiki użytkowej. Program przygotowuje studenta do samodzielnej realizacji elementu pracy dyplomowej polegającej na wykonaniu kopi wybranego obiektu technikami ceramicznymi.

Przedmioty

  • Projektowanie ceramiki artystycznej i użytkowej.

Warunki zapisu

Ukończony I i II rok studiów Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła.

Materiały dydaktyczne

  1. H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej
  2. L. Bhaskaran, Desing XX wieku
  3. B. Leach, A Potter's Book
  4. Anton Reijnders, The Ceramic Process: A Manual and Source of Inspiration for Ceramic Art and Design,
  5. London; Philadelphia – A&C Black: University of Pennsylvania Press, Reprinted 2007
  6. Judith S. Schwartz, Confrontational Ceramics: The Artist as Social Critic
  7. London; Philadelphia: A & C Black: University of Pennsylvania Press 2008
  8. Kwartalnik 2+3D