Przejdź do treści

Pracownia Metodyki Konserwacji i Restauracji Ceramiki

W ramach wykładów i ćwiczeń studenci poznają metody i środki stosowane dawniej i obecnie do konserwacji i restauracji ceramiki archeologicznej i współczesnej. Dodatkowo prowadzone są badania starzeniowe materiałów do konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Studenci poznają także metody dokumentowania prac przy obiektach oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną Dziedzictwa Narodowego.

 

W Pracowni znajduje się specjalistyczny sprzęt badawczy do badań starzeniowych oraz aparatura analizująca zmiany powstałe w wyniku prowadzonych badań. Dodatkowo wyposażona jest w nowoczesne systemy umożliwiające bezpieczne warunki do pracy przy obiektach zabytkowych i współczesnych. W Pracowni znajduje się także bogata w specjalistyczne zbiory prywatna biblioteka, z której mogą korzystać studenci i pracownicy.

Przedmioty

Metodyka konserwacji i restauracji ceramiki

Dokumentacja konserwatorska i restauratorska

Pigmenty i spoiwa naturalne

Profilaktyka konserwatorska

Zapisy

Zajęcia prowadzone są tylko dla studentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, liczna miejsc w pracowni wynosi 8.