Przejdź do treści

Pracownia Styloznawstwa i Dokumentacji Konserwatorskiej Ceramiki i Szkła

Pracownia prowadzi przedmioty obowiązkowe i kierunkowe stanowiące VII moduł (humanistyczny) nauk pomocniczych konserwatorstwa. Studenci poznają metody i narzędzia dokumentacji konserwatorskiej i restauratorskiej w bloku analiz historycznych, stylistycznych i formalnych. Poznają historię europejskich doktryn konserwatorskich, wybrane zagadnienia z historii kultury. Celem Pracowni jest ukazanie synergii konserwatorstwa jako dyscypliny nauki.

 

Pracujemy w małej 8. osobowej grupie. Umożliwia to indywidualny kontakt z każdym studentem oraz częste prowadzenie zajęć w trybie seminaryjnym. Studenci mają wolny dostęp do podręcznej biblioteki i mediów z bazami danych (ikonografia, wzorniki, prezentacje). Kontakt z prowadzącym on-line (konsultacje, korekty, redakcje tekstów, indywidualne kwerendy). Preferuję dydaktykę aktywną – dużo ćwiczeń i samodzielnych, analitycznych prac z obiektami.

Przedmioty

Doktryny Konserwatorskie

Styloznawstwo

Dokumentacja Konserwatorska i Restauratorska

Historia Kultury

Konsultacje Dyplomowe (Cześć Teoretyczna)

Zapisy

Pozytywna rekrutacja na pierwszy rok studiów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła. Studenci w ramach wymiany naukowej.

Lektury

  1. A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa
  2. M. Koch, Style w architekturze E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze J. Ilkosz, H. Cervinkova, G. Grajewski, J. Urbanik (red.), Centennial Hall in Wrocław: Conservation Management Plan