Przejdź do treści

Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych

Celem pracowni jest przedstawienie podstawowych surowców plastycznych i nieplastycznymi wykorzystywanych w produkcji wyrobów ceramicznych oraz surowców szklarskich podstawowych i pomocniczych zastosowanych w procesie wytwarzania wyrobów szklanych oraz ich zdobienia. Prezentacja różnorodnych mas i szkliw ceramicznych pokazuje wykorzystanie ich do rekonstrukcji architektonicznych obiektów ceramicznych szkliwionych i bez szkliwa. Poznanie wpływu czynników niszczących w tym zagadnień mykologicznych wyrobów ceramicznych i szklanych ułatwia prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych i współczesnych. Zakres ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje szerokie spektrum metod badawczych surowców ceramicznych i szklarskich oraz warunków wypalania wyrobów ceramicznych pokrytych szkliwami nisko, średnio i wysokotopliwymi.

 

Pracownia Technologii Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła prowadzi prace badawcze i eksperymentalne dotyczące dawnej i współczesnej technologii ceramiki i szkła. W chwili obecnej wykonujemy dla potrzeb naszych pracowni opracowania różnych składów mas i szkliw ceramicznych. Jednocześnie prowadzimy badania umożliwiające identyfikację ceramiki starożytnej i współczesnej w tym określenie składu chemicznego mas i szkliw, technik wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz ich rekonstrukcję. 

Przedmioty

Technologia ceramiki i szkła

Spoiwa sztuczne

Chemia konserwatorska

Materiałoznawstwo konserwatorskie

Metodyka tworzenia mas i szkliw ceramicznych

Technologia konserwacji i restauracji ceramiki i szkła z elementami mykologii

  Zapisy

  Ogólna wiedza z zakresu technologii ceramiki i szkła.

  Lektury

  1. P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków 2007
  2. E. Osiecka, Materiały budowlane. Spoiwa mineralne, kruszywa, Warszawa 2005
  3. B. Flis, Wyszyńska A., Zarys technologii ceramiki, WSiP, Warszawa 1984
  4. W. Nowotny, Technologia szkła, cz. I, WSiP, Warszawa 1975
  5. J. Ciabach, Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, UMK Toruń, 2001
  6. I. Gruin, Materiały polimerowe, Warszawa, PWN, 2003
  7. R. Pampuch, Siedem wykładów o ceramice, Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, AGH Kraków, 2001
  8. J. Ważny, J. Karyś, Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001
  9. W. Domasławski, M. Kęsy-Lewandowska, J. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998