Przejdź do treści

Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła

 

Celem kształcenia jest implementacja aktualnej wiedzy i doświadczenia z zakresu konserwacji i restauracji szkła zabytkowego i nowoczesnego, historycznych technik technologii i technik formowania i dekoracji przedmiotów szklanych artystycznych i użytkowych; ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się wiedzą i praktyką w sposób umożliwiający poprawne przeprowadzenie konserwacji i restauracji zabytkowych przedmiotów ze szkła.

Główny nacisk kładziony jest na połączenie wiedzy z zakresu technik i technologii szklarskich, archeologii, archeometrii, technik dokumentacyjnych graficznych i warsztatu badawczego z wiedzą praktyczną z zakresu konserwacji i restauracji szkła. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania technik konserwatorskich i badawczych stosowanych w konserwacji i restauracji szkła na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz kwerend bibliograficznych, praktyk muzealnych, badań własnych. Dyskusje w formie konwersatorium, prezentacja wyników kwerend bibliograficznych przez studentów na forum grupy w celu przygotowania do obrony pracy dyplomowej.

Zajęcia prowadzone są dla studentów III, IV, V, VI roku w zakresie konserwacji i restauracji w tym rekonstrukcji szkła z elementami konserwacji innych materiałów takich jak drewno, metal, na okazach sztuki dawnej i nowoczesnej ze zbiorów muzealnych i prywatnych. Obok postępowania konserwatorskiego i restauratorskiego studenci uczą się prawidłowego obchodzenia się ze szklanymi przedmiotami, ćwiczą poszczególne elementy procesu dokumentacyjnego takie jak: opisy formalne, identyfikują i opisują pierwotne techniki wykonania, projektują programy konserwatorskie i restauratorskie na podstawie analizy stanu zachowania, wyników badań i analiz.

Przedmioty

Metodyka Konserwacji i Restauracji Szkła

Konserwacja i Restauracji Szkła

Kopia Detalu Szklanego 

Zapisy

Ukończenie kursów obowiązkowych z semestrów poprzedzających rozpoczęcie zajęć w Pracowni.