Przejdź do treści

Katedra Sztuki Mediów

Katedra Sztuki Mediów jest katedrą kierunkową realizującą unikatowy kierunek sztuka mediów. Tradycją katedry jest postawa poznawcza w zakresie analizy wizualnej obrazu, poznawania i racjonalizowania przekazu wizualnego i audiowizualnego.

Katedra kładzie duży nacisk na sam proces tworzenia przekazu, korzystając z wybranych metod inwentycznych do jego stymulacji. Korzysta z doświadczeń i wiedzy takich dyscyplin jak matematyka, psychologia, fizyka, psychofizjologia, logika. Istotną rolę w procesie dydaktycznym pełni również eksploracja nowych technologii kreowania obrazu i dźwięku.

Studia na unikatowym kierunku sztuka mediów kładą główny nacisk na wykształcenie absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem. Absolwent uzyskuje: umiejętność tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego i ruchomego w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych (sieć www., CD-R interaktywne). Poznaje reguły działań intermedialnych, kreowania przestrzeni multimedialnej i perswazji medialnej. Powyższe umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać samodzielnie zadania z wymienionego wyżej zakresu jak również podejmować pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach fotograficznych i agencjach reklamowych.

Katedra prowadzi zajęcia obligatoryjne dla studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów i fakultatywne lub wynikające z wyboru dla studentów pozostałych wydziałów.

Obok studiów stacjonarnych katedra prowadzi równolegle, w trybie zaocznym, dwustopniowe studia niestacjonarne, Fotografia i Multimedia.

 

Pracownie

Pracownia Działań Intermedialnych

dr hab. Ireneusz Olszewski, prof. ASP

Czytaj więcej o Pracownia Działań Intermedialnych

Pracownia Fotografii Intermedialnej

dr hab. Agata Szuba

Czytaj więcej o Pracownia Fotografii Intermedialnej

Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej

dr Paweł Lisek, ad.
mgr Irmina Rusicka, as.
dr Robert Sochacki, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej

Pracownia Poznania Wizualnego

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP
mgr Katarzyna Gwoździk, as.

Czytaj więcej o Pracownia Poznania Wizualnego

Pracownia Projektowania Multimedialnego

dr hab. Stanisław Sasak, prof. ASP

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Multimedialnego

Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych

dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP
dr Barnaba Mikułowski, as.
mgr Agnieszka Talik, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych

Pracownia Fotografii Inscenizowanej

dr hab. Piotr Komorowski, prof. ASP
dr Ewa Martyniszyn, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Fotografii Inscenizowanej

Pracownia Technik Obrazowania Fotograficznego

dr hab. Czesław Chwiszczuk, prof. ASP
dr Rafał Warzecha, as.

Czytaj więcej o Pracownia Technik Obrazowania Fotograficznego

Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach

dr hab. Maja Wolińska, prof. ASP
dr Marcin Rupociński, ad.
mgr Aleksandra Trojanowska, as.

Czytaj więcej o Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach

Pracownia Animacji Filmowej

dr Agnieszka Jarząb, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Animacji Filmowej

Laboratorium

Laboratorium Komputerowe

mgr inż. Paweł Bielawny, st. wykł. 
mgr inż. Sławomir Galiński, st. mistrz

Czytaj więcej o Laboratorium Komputerowe

Studio Realizacji Filmowych

mgr inż. Paweł Bielawny, st. wykł. 

Czytaj więcej o Studio Realizacji Filmowych

Do pobrania

Konkurs Dyplomów Multimedialnych 2023 — aktualizacja regulaminu
odt, 29.92 KB
Konkurs Dyplomów Multimedialnych 2023 — aktualizacja regulaminu