Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Multimedialnego

Pracownia Dyplomująca

Zadaniem Pracowni jest rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się różnymi technikami wizualizacji 2D i 3D za pomocą technologii komputerowych. Pobudzanie i rozwijanie kreatywności i umiejętności studenta do wyrażania złożonych komunikatów audiowizualnych przy właściwym doborze środków plastycznych i technologicznych z obszaru nowych mediów.

Zadaniem Pracowni jest rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się różnymi technikami wizualizacji 2D i 3D za pomocą technologii komputerowych. Naucza, rozwija, pobudza i rozwija kreatywność oraz umiejętności studenta do wyrażania złożonych komunikatów audiowizualnych o charakterze użytkowym z elementami lub zaawansowanymi formami interakcji przy właściwym doborze środków plastycznych i technologicznych z obszaru nowych mediów. Na celu ma również rozpoznawanie metod i sposobów kreacji wirtualnej przestrzeni użytkowej z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań potencjalnego zleceniodawcy jak i odbiorcy w kształtowaniu formy przekazu.

Przedmioty

Projektowanie Multimedialne Projektowanie Multimedialne i Reklamowe Projekt Interdyscyplinarny

Zapisy

Podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz zainteresowania w wyżej zakreślonym obszarze

Lektury

  1. Tomasz Rudny, Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
  2. Pete Barry, Pomysł w reklamie, idee, strategie i kampanie
  3. Tricia Austin, Richard Doust, Projektowanie dla nowych mediów Ryszard
  4. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna
  5. Aleksandra Przegalińska, Paweł Oksanowicz ,Sztuczna Inteligencja. Nieludzka, arcyludzka