Przejdź do treści

Pracownia Fotografii Inscenizowanej

Pracownia Dyplomująca

Celem pracowni jest wykształcenie w studentach umiejętności skutecznej realizacji projektów autorskich zorientowanych wokół idei fotografii inscenizowanej. Strategia inscenizacji jest urzeczywistniana w szerokim zakresie: od działań para-dokumentalnych, poprzez klasyczną inscenizację obiektu, aż po działania performatywne oraz zapis multimedialny. Akcentowana jest kreatywna, w szerokim rozumieniu, możliwość wykorzystania medium fotograficznego we wszelkich obszarach artystycznej aktywności. W pracowni akcentuje się też kwestie związane z analizą i interpretacją fotografii oraz refleksją teoretyczną wprost i pośrednio związaną z realizacją ćwiczeń

Działania badawcze oraz dydaktyczne pracowni opierają się na założeniu, że fotografia jest dyscypliną otwartą, a jej sens nie zawiera się jedynie w obszarze wyznaczonym przez ortodoksyjnie pojmowane medium. Pracownia wykształca w studentach umiejętność posługiwania się alternatywnymi sposobami wykorzystania fotografii wraz z przeświadczeniem o ich równorzędnej względem siebie pozycji. Wybór metody może być podyktowany jedynie stopniem przydatności w danym przedsięwzięciu artystycznym lub indywidualną skłonnością do konkretnego sposobu postępowania.

Przedmioty

Fotografia Inscenizowana
Fotografia Artystyczna
Fotografia Użytkowa i Dokumentacyjna
Podstawy Fotografii
Fotografia Autorska

  Zapisy

  Podstawowe umiejętności związane z techniką zdjęciową oraz postprodukcją obrazu cyfrowego.

  Lektury

  1. Władysław Strzemiński, Teoria widzenia
  2. Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii
  3. Zbigniew Tomaszczuk, Łowcy obrazów
  4. Susan Sontag, O fotografii
  5. Roland Barthes, Światło obrazu