Przejdź do treści

Pracownia Technik Obrazowania Fotograficznego

Pracownia Dyplomująca

Pracownia Technik Obrazowania Fotograficznego, realizuje program w oparciu o niestereotypowe myślenie o obrazie fotograficznym, powstającym w wyniku świadomego łączenia środków wyrazu plastycznego i medium, z uwzględnieniem wieloaspektowości współczesnej fotografii i ogólnie pojętej sztuki. Jest on również profilowany w odniesieniu do wymagań programowych realizowanych na istniejących kierunkach we Wrocławskiej ASP. Ważną częścią kształcenia jest, formowanie postawy twórczej studenta w oparciu o zdolność formułowania wypowiedzi artystycznej jak i umiejętność przeprowadzania autoanalizy i krytycznej interpretacji powstałych obrazów. Istotnym elementem w programie Pracowni jest kształcenie w zakresie podstaw i technologii fotografii, gdzie oprócz poznania aspektu technicznego, student uczy się wykorzystania środków technicznych fotografii jako środka wyrazu plastycznego. Student również zdobywa umiejętność w zakresie zapisu i przetwarzania obrazu w technologii cyfrowej i fotochemicznej. W tej drugiej zostaje zaznajomiony z procesami; negatywnymi, pozytywnymi, odwracalnymi, wprost pozytywnymi oraz z technikami specjalnymi (wiktoriańskimi).

Program Pracowni jest realizowany poprzez cykl wykładów i ćwiczeń. Wpływają one na postawę twórczą i wprowadzają studenta w teoretyczne i praktyczne zagadnienia fotografii studyjnej, produktowej, portretowej, plenerowej, pejzażowej, kreacyjnej, eksperymentalnej, dokumentalnej z wykorzystaniem kamer cyfrowych i tradycyjnych; małoobrazkowych, średnioformatowych, wielkoformatowych oraz otworkowych własnej konstrukcji (camera obscura, pinhole). Zdobyta wiedza pozwoli studentowi na swobodne operowanie środkami wyrazu w projektach fotograficznych oraz interdyscyplinarnych realizowanych samodzielnie.

Przy Pracowni również działa Koło Naukowe Technik Obrazowania "SFERA". Student działający w Kole może korzystać z zaplecza technicznego i wsparcia merytorycznego prowadzących.

Przedmioty

Podstawy Fotografii
Podstawy Technik Obrazowania
Techniki Obrazowania Fotograficznego
Teoria i praktyka fotografii artystyczne
Klasyczne tematy i techniki fotografii
Technologie Filmowe | kierunek Scenografia
Studio fotograficzne | studia niestacjonarne | kierunek Fotografia i Multimedia
Seminarium doktoranckie

  Zapisy

  Dla kursu Podstawy Fotografii wymagana jest ogólna wiedza na poziomie podstawowym z zakresu fizyki i chemii oraz podstawowa wiedze zakresu kompozycji.

  Dla pozostałych kursów wymaga się zaliczenia kursu Podstaw Fotografii jaki i posiadania wiedzy ogólnej na poziomie podstawowym z zakresy fizyki i chemii oraz podstaw z zakresu kompozycji obrazu.

  Lektury

  1. K. D. Solf, Fotografia. Podstawy, technika, praktyka
  2. T. Klimecki, Technika powiększania w fotografii
  3. Z.Tomaszczuk, Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii
  4. Z.Tomaszczuk, Świadomość Kadru. Szkice z estetyki fotografii
  5. Alisa Mc Whine, FOTOGRAFIA Podręcznik - praktyczne wskazówki jak udoskonalić swoje umiejętności z uwzględnieniem fotografii cyfrowej
  6. R. Barthes, Światło obrazu, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996
  7. W. Benjamin, Mała historia fotografii, tłum J. Sikorski
  8. U. Czartoryska, Przygody Plastyczne fotografii, Warszawa 1965
  9. U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1976 Od awangardy do postmodernizmu, red. G. Dziamski, Warszawa 1996
  10. V. Flusser, Ku filozofii fotografii, Katowice 2003
  11. E. H. Gombrich, Obraz wizualny, [w:] Symbole i symbolika, Warszawa 1990
  12. S. Magala, Szkoła widzenia, Wrocław 2000
  13. M. Merleau Ponty, Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996
  14. A. Müller Pohle, Analogizacja, digitalizacja, projekcja, [w:] Pismo Artystyczne FORMAT 24/25
  15. N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005
  16. S. Sontag, O fotografii
  17. A. Sobota, Szlachetność techniki – Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku, Warszawa 2001
  18. A. Sobota, Konceptualność fotografii, Bielsko Biała 2004
  19. Z. Tomaszczuk, Świadomość kadru – Szkice z estetyki fotografii