Przejdź do treści

Laboratorium Komputerowe

Laboratorium Komputerowe

Przestrzeń warsztatowa poza pracowniami, sala 300M


PROWADZĄCY

mgr inż. Paweł Bielawny, st. wykł. mgr inż. Sławomir Galiński, st. mistrz

CEL

Laboratorium Komputerowe zapewnia przestrzeń warsztatową i zaplecze informatyczno-technologiczne dla przedmiotów poza pracowniami oraz pracy własnej studentów inicjowanej w ramach pracowni kreacyjnych Katedry Sztuki Mediów.

OPIS

Przestrzeń warsztatowa wyposażona w szereg stanowisk komputerowych z kompletem aktualnie najczęściej wykorzystywanego oprogramowania w obszarze filmu, fotografii, projektowania graficznego i grafiki 3D oraz w obszarze realizacji i postprodukcji dźwięku. Rendering i kompresja obrazu wspomagane są przez stację renderującą GPU.

WARUNKI ZAPISU

Ze studia mogą korzystać studenci kierunku Sztuka Mediów oraz studenci innych kierunków w ramach zajęć prowadzonych w Katedrze Sztuki Mediów.

KONTAKT

Paweł Bielawny pbi@asp.wroc.pl