Przejdź do treści

Trojanowska Aleksandra

Aleksandra Trojanowska, Asystent

mgr Aleksandra Trojanowska, as.

Członek Rady Wydziału

Koordynator egzaminów wstępnych

Koordynator konkursu na Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów

Wydział Grafiki i Sztuka Mediów

Katedra Sztuki Mediów

Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach, 608T

aleksandra.trojanowska@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Wideo

    Grafika Intermedialna

    Narracja i Interakcja w Nowych Mediach


W 2020 r. ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunek Biologia ogólna. W 2016 r. ukończyła dwustopniowe studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kierunek Sztuka mediów, a w 2019 Międzywydziałowe Studia Doktoranckie na tejże uczelni.

Poruszam się na granicy nauki i sztuki. Skupiam się na odejściu od antropocentryzmu i promowaniu zjawisk biocentrycznych. Moje projekty oraz interaktywne instalacje bio-audiowizualne oscylują wokół degradacji ekosystemów w wyniku działalności człowieka oraz poszukiwaniu altruizmu w egocentrycznym świecie. Aktywizm społeczny i edukacja przyrodnicza są ważnym elementem moich działań. W Pracowni rozwijam bio-warsztat, zachęcając studentów do wykonywania mini-eksperymentów i inspiracji biologią.


Nagrody i stypendia

2018 – Stypendium Prezydenta Wrocławia dla Doktorantów im. J. Grotowskiego

2017 – Dolnośląskie Małe Granty z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego

2015 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawy

2019, 2020, 2021 – Invisible, uczestnictwo, organizacja i kuratela wystawy zbiorowej, Broadway Gallery, Detroit, USA; BWA Studio, Wrocław, Polska; Gallery C - Te Ara Hihiko, Wellington, Nowa Zelandia

2019 – Festiwal Survival: Utajone, opuszczony Szpital Kolejowy, Wrocław

2019 – Emerging Lines #1, wystawa zbiorowa, Galerie du Crous, Paryż, Francja

2018 – To tylko ja, wystawa indywidualna, Galeria KINO, Wrocław

Konferencje

2018 – Ogólnopolska Konferencja Sztuki Mediów Układy Dynamiczne, Biocentryzm-antropocentryzm, CSU CI ASP Wrocław

Publikacje

2017 – Obraz poruszony