Przejdź do treści

Pracownia Poznania Wizualnego

Pracownia Dyplomująca

Program Pracowni skupia się wokół zagadnień poznawczych, związanych z percepcją i wyobraźnią wzrokową. Głównym celem kształcenia jest uświadomienie studentom tego, jak doniosłą rolę w ludzkim poznaniu odgrywa obraz, a w konsekwencji również i posługująca się obrazem sztuka, stanowiąca naturalną domenę kształtowania naszych kompetencji wizualnych.
Zajęcia w Pracowni pomagają studentom doskonalić umiejętności dobierania optymalnych środków multimedialnych w celu formułowania przekazów wizualnych, zawierających złożone, często abstrakcyjne treści.

Pracownia ma charakter interdyscyplinarny – osadza działalność artystyczną w szerokim spektrum refleksji naukowej. Podstawę teoretyczną dla podejmowanych działań stanowią zarówno abstrakcyjne dziedziny nauki (matematyka i filozofia), jak i nauki doświadczalne (psychologia poznawcza i kognitywistyka). Analizy teoretyczne oraz badania eksperymentalne stanowią punkt wyjścia do kreacji o charakterze artystycznym, przy czym środki formalne i rozwiązania techniczne zawsze dobierane są pod kątem jak najlepszego wyrażenia i przekazania idei danej realizacji. Wśród poruszanych w pracowni problemów badawczych znajdują się między innymi takie zagadnienia jak: myślenie wzrokowe, podobieństwo i analogia, rola wyobraźni w odkryciu naukowym, poznawcze metafory wizualne, złudzenia i paradoksy percepcyjne.

Przedmioty

Poznanie Wizualne | II i III rok lic.| I i II rok mgr | kierunek Sztuka Mediów
Zagadnienia Naukowe w Sztuce | I rok mgr | kierunek Sztuka Mediów
Visual Cognition in Art and Science | Szkoła Doktorska
Psychofizjologia widzenia | kierunek Fotografia i Multimedia

  Zapisy

  Pracownia jest jedną z Pracowni do wyboru dla studentów II roku kierunku Sztuka Mediów. Studenci zainteresowani realizacją dyplomu na poziomie licencjackim bądź magisterskim, powinny wykazywać się zacięciem badawczym (o charakterze spekulatywnym bądź eksperymentalnym) w zakresie zagadnień związanych z szeroko pojętym poznaniem wizualnym.

  Lektury

  1. Rudolf Arnheim, Myślenie Wzrokowe
  2. Christof Koch, Neurobiologia na tropie świadomości
  3. George Lakoff, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu
  4. Ernst Mach, Analiza wrażeń
  5. Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle
  6. David R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania
  7. Walter Jackson Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii
  8. Willard Van Orman Quine, Od bodźca do nauki
  9. Bertrand Russell, Nasza wiedza o świecie zewnętrznym Obraz poruszony, red. W. Gołuch, J. Jernajczyk
  10. Obraz poszerzony, red. W. Gołuch, J. Jernajczyk Oliver Sacks, Oko umysłu