Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu stanowi jednostkę artystyczno-badawczą, kształcącą osoby wykazujące się znaczącym dorobkiem artystycznym i wysokim potencjałem badawczym. Trwające 6 semestrów kształcenie doktorantów umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności i przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki
w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Dziekan Szkoły Doktorskiej:

 • dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Rada Szkoły Doktorskiej:

 • dr hab. Marta Płonka, prof. ASP
 • dr hab. Joanna Teper, prof. ASP
 • dr Zuzanna Dyrda
 • dr Patrycja Mastej
 • dr Anna Kołodziejczyk
 • dr Roland Grabkowski
 • mgr Jagoda Nowak-Bieganowska 

dziekanat Szkoły Doktorskiej
Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
Otwarty od wtorku do piątku w godzinach: 09:00-14:00

Marta Włodarczyk
e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 315
biuro: 102A

Podstawę prawną funkcjonowania Szkoły Doktorskiej stanowią następujące dokumenty (załączniki poniżej):

 • Zarządzenie Rektora ASP w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej
 • Zarządzenie Rektora ASP w sprawie powołania dziekana Szkoły Doktorskiej
 • Zarządzenie Rektora ASP w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej
 • Regulamin Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu
 • Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej ASP we Wrocławiu
Załączniki