Przejdź do treści

O Szkole Doktorskiej

Zdjęcia do szkoły doktorskiej

Charakterystyka Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu

  • Program kształcenia Szkoły Doktorskiej zachowuje wyważone proporcje pomiędzy praktyką i teorią, szacunkiem do tradycji i otwarciem na nowe trendy, przywiązaniem do klasycznego warsztatu i eksperymentowaniem z nowymi technologiami. Równowaga ta sprzyja osadzeniu indywidualnej działalności artystycznej doktorantów w szerokim spektrum odniesień kulturowych, naukowych i społecznych.
  • Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu jest jedyną tego typu jednostką na polskich uczelniach artystycznych, która prowadzi kształcenie całkowicie w języku angielskim. Od roku akademickiego 2022/2023 uruchomiony został również równoległy tryb kształcenia w języku polskim.
  • Na wrocławskiej ASP kształcą się doktoranci z całego świata, między innymi z takich państw jak: Austria, Brazylia, Chiny, Grecja, Hiszpania, Iran, Meksyk, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.
  • Doktoranci Szkoły Doktorskiej aktywnie uczestniczą w życiu międzynarodowej społeczności artystycznej i naukowej, biorąc czynny udział w wystawach, konkursach, rezydencjach, sympozjach i konferencjach, realizując projekty badawcze i wdrożeniowe oraz publikując teksty w czasopismach specjalistycznych i monografiach naukowych. Ich dorobek stanowi istotną składową oceny w procesie ewaluacji uczelni.
  • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia 20 lipca 2018 r.) wszyscy doktoranci polskich szkół doktorskich otrzymują wysokie comiesięczne stypendia (zwiększane dodatkowo po pozytywnym przejściu oceny śródokresowej). Ponadto, w przypadku Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu, część zagranicznych doktorantów otrzymuje podwyższone stypendia w ramach programu STER (2018), finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
  • Każdego roku doktoranci mogą również wnioskować do dziekana o dofinansowanie swojej działalności w ramach programu „Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej”.
  • W 2021 r. Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu otrzymała od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dofinansowanie w ramach programu "STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich". Trzyletnia realizacja tego projektu obejmuje m.in. zwiększone stypendia dla najlepszych doktorantów z zagranicy, staże naukowe dla najlepszych doktorantów, zatrudnienie zagranicznych promotorów, recenzentów i wykładowców, kursy doszkalające dla doktorantów oraz kadry ASP, wizyty studyjne w partnerskich ośrodkach zagranicą, organizację międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej.
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce i Europie, otrzymała rekomendację Substantial Equivalency NASAD (National Association of Schools of Art and Design), amerykańskiej organizacji akredytującej uczelnie artystyczne w USA.
    Oznacza to, że dyplomy wydawane przez naszą uczelnię, w tym również dyplomy doktorskie, są teraz uznawane za równorzędne z dyplomami z najlepszych ośrodków w zakresie sztuki i projektowania na świecie.

 

Dziekan Szkoły Doktorskiej

Rada Szkoły Doktorskiej

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Przewodniczący, dziekan Szkoły Doktorskiej

Czytaj więcej o dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Czytaj więcej o dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

dr hab. Joanna Teper, prof. ASP

Wydział Ceramiki i Szkła

Czytaj więcej o dr hab. Joanna Teper, prof. ASP

dr hab. Norman Smużniak, prof. ASP

Wydział Malarstwa

Czytaj więcej o dr hab. Norman Smużniak, prof. ASP

dr Zuzanna Dyrda

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Czytaj więcej o dr Zuzanna Dyrda

dr Patrycja Mastej

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Czytaj więcej o dr Patrycja Mastej

dr Roland Grabkowski

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Czytaj więcej o dr Roland Grabkowski

mgr Marta Siemińska

Samorząd doktorantów

Samorząd Doktorantów

mgr Marta Siemińska

Przewodnicząca

mgr Foteini Kolaiti

Wiceprzewodnicząca

mgr Miruna Gheordunescu

Sekretarz

mgr Urszula Lucińska

Koordynatorka Social Mediów Szkoły Doktorskiej

Kontakt

Dziekanat Szkoły Doktorskiej

Marta Włodarczyk
e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 315
Pl. Polski 3/4, biuro 102A
50-156 Wrocław

Dni otwarcia: od wtorku do piątku w godzinach 09.00–14.00

Podstawa prawna

Regulamin Szkoły Doktorskiej_15.03.2023
pdf, 157.04 KB
Regulamin Szkoły Doktorskiej_15.03.2023
Regulamin Szkoły Doktorskiej_29.06.2021
pdf, 979.91 KB
Regulamin Szkoły Doktorskiej_29.06.2021
Program kształcenia 2023
pdf, 236.33 KB
Program kształcenia 2023
Program kształcenia 2022
pdf, 1.11 MB
Program kształcenia 2022
Program kształcenia 2021
pdf, 1.17 MB
Program kształcenia 2021
Program kształcenia 2020
pdf, 233.71 KB
Program kształcenia 2020
Program kształcenia 2019
pdf, 576.79 KB
Program kształcenia 2019
Utworzenie Szkoły Doktorskiej - zarządzenie Rektora
pdf, 262.19 KB
Utworzenie Szkoły Doktorskiej - zarządzenie Rektora
Powołanie dziekana Szkoły Doktorskiej
pdf, 133.75 KB
Powołanie dziekana Szkoły Doktorskiej
Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej
pdf, 320.41 KB
Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej