Przejdź do treści

Dla doktorantów

Zdjęcia do szkoły doktorskiej

Środki na rozwój naukowy doktorantów

Wniosek
doc, 39.5 KB
Wniosek
Regulamin programu Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej 2024
pdf, 348.84 KB
Regulamin programu Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej 2024

Doktoranci wszystkich lat mogą składać wnioski o dofinansowanie swojej działalności w ramach programu „Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej”. Zasady działania programu, w szczególności maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych roczników oraz wykaz kosztów kwalifikowanych na dany rok akademicki określa Regulamin.

 

NAWA STER II stypendia i staże

scholarship_rules-and-regulations.pdf
pdf, 462.58 KB
scholarship_rules-and-regulations.pdf
scholarships_appendix-no.-2.pdf
pdf, 239.89 KB
scholarships_appendix-no.-2.pdf
scholarships_appendix-no.-3.pdf
pdf, 306.09 KB
scholarships_appendix-no.-3.pdf
scholarships_appendix-no.-4.docx
docx, 118.51 KB
scholarships_appendix-no.-4.docx
scholarships_appendix-no.-5.pdf
pdf, 309.21 KB
scholarships_appendix-no.-5.pdf
scholarships_appendix-no.-6.doc
doc, 133.5 KB
scholarships_appendix-no.-6.doc
scholarships_appendix-no.-6.pdf
pdf, 192.68 KB
scholarships_appendix-no.-6.pdf
scholarships_appendix-no.1.pdf
pdf, 319.46 KB
scholarships_appendix-no.1.pdf
internships_appendix-no.-2.pdf
pdf, 240.9 KB
internships_appendix-no.-2.pdf
internships_appendix-no.-3.pdf
pdf, 307.45 KB
internships_appendix-no.-3.pdf
internships_appendix-no.-4.docx
docx, 120.19 KB
internships_appendix-no.-4.docx
internships_appendix-no.1.pdf
pdf, 309.66 KB
internships_appendix-no.1.pdf
internships_appendix-no.5.pdf
pdf, 309.28 KB
internships_appendix-no.5.pdf
internships_rules-and-regulations.pdf
pdf, 387.57 KB
internships_rules-and-regulations.pdf
1.73.2022-1.pdf
pdf, 303.62 KB
1.73.2022-1.pdf
1.72.2022-1_0.pdf
pdf, 299.78 KB
1.72.2022-1_0.pdf

W ramach realizacji programu „Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław” (NAWA STER II) w latach akademickich 2022/2023 oraz 2023/2024 sfinansowane zostaną wyjazdy na staże naukowe dla najlepszych doktorantów oraz przyznane będą stypendia dla najlepszych doktorantów z zagranicy. We wrześniu 2022 oraz 2023 zbiorą się komisje oceniające dorobek doktorantów Szkoły Doktorskiej w celu wyłonienia beneficjentów projektu. Podstawę do oceny komisji stanowić będzie formularz oraz dokumentacja dorobku doktoranta.

Sprawozdania semestralne doktorantów

Sprawozdanie semestralne
docx, 33.84 KB
Sprawozdanie semestralne
Opinia promotora
docx, 13.97 KB
Opinia promotora
Raport z praktyki dydaktycznej
docx, 13.61 KB
Raport z praktyki dydaktycznej

Zgodnie z Programem kształcenia, w celu uzyskania zaliczenia kolejnych semestrów, doktoranci zobowiązani są do złożenia dziekanowi Szkoły Doktorskiej, w terminie do 15 lutego oraz 15 września każdego roku, następujących dokumentów:

  • sprawozdania dotyczącego postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego, w tym stopnia zaawansowania przygotowywanej rozprawy doktorskiej
  • opinii promotora dotyczącej postępów w pracy badawczej doktoranta
  • potwierdzonej przez promotora informacji o odbytej przez doktoranta praktyce dydaktycznej.

Indywidualny Plan Badawczy

Individual Research Plan
docx, 26.62 KB
Individual Research Plan

W trakcie drugiego semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej doktoranci opracowują pod opieką swoich promotorów indywidualne plany badawcze. Dokumenty te zatwierdzane są przez Radę Dyscypliny Artystycznej ASP we Wrocławiu przed przerwą wakacyjną po pierwszym roku kształcenia (druga połowa czerwca).

Wszelkie zmiany w indywidualnym planie badawczym również muszą być zatwierdzone przez Radę Dyscypliny Artystycznej.

Ocena śródokresowa

Raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
docx, 25.81 KB
Raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
Szczegółowe zasady oceny śródokresowej 2023_24
pdf, 271.73 KB
Szczegółowe zasady oceny śródokresowej 2023_24

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej, która przeprowadzana jest w trakcie czwartego semestru kształcenia przez komisję ewaluacyjną, powołaną oddzielnie dla każdego doktoranta.
Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w danym roku akademickim określane są odrębnym zarządzeniem dziekana Szkoły Doktorskiej.

Wyniki ocen śródokresowych w roku akademickim 2023/2024

Imię i nazwisko

Skład komisji ewaluacyjnej

Wynik oceny

Laura Adel

prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)

dr Robert Sochacki (ASP Wrocław) 
dr Zuzanna Dyrda (ASP Wrocław)

pozytywny

Małgorzata Goliszewska

prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. Małgorzata Warlikowska
(ASP Wrocław) 
dr Zuzanna Dyrda (ASP Wrocław)

pozytywny

Magdalena Szwajcowska

prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. ASP Dominika Sobolewska (ASP Wrocław) 
dr Patrycja Mastej (ASP Wrocław)

pozytywny

Miruna Gheordunescu

prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. ASP Małgorzata Kaczmarska (ASP Wrocław)
dr Patrycja Mastej (ASP Wrocław)

pozytywny

Saitip Majewska

prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. ASP Magdalena Grzybowska (ASP Wrocław) 
prof. ASP Joanna Teper (ASP Wrocław)

pozytywny

Foteini Kolaiti

prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. ASP Maja Wolińska (ASP Wrocław) 
dr Roland Grabkowski (ASP Wrocław)

pozytywny

Aleksandra Pulińska

prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. ASP Michał Staszczak (ASP Wrocław) 
dr Roland Grabkowski (ASP Wrocław)

pozytywny

Grzegorz Bibro prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. ASP Stanisław Sobota (ASP Wrocław) 
prof. ASP Joanna Teper (ASP Wrocław)
pozytywny
Urszula Lucińska prof. Paul Holmes (Edinburgh Napier University)
prof. ASP Anna Kołodziejczyk (ASP Wrocław) 
prof. ASP Norman Smużniak (ASP Wrocław)
pozytywny

Jakościowe opisy przeprowadzonej oceny oraz rekomendacje komisji ewaluacyjnych przekazane zostały bezpośrednio do wiadomości doktorantów.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

A guide to the doctoral degree conffering procedure
odt, 18.95 KB
A guide to the doctoral degree conffering procedure
Procedura postępowań o nadanie stopnia doktora
pdf, 566.16 KB
Procedura postępowań o nadanie stopnia doktora

Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem przez doktoranta rozprawy doktorskiej. Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora określone są odrębną uchwałą Senatu ASP.

Pozostałe dokumenty

Zarządzenie rektora w sprawie zasad wypłacania i zwrotu studendium
pdf, 915.15 KB
Zarządzenie rektora w sprawie zasad wypłacania i zwrotu studendium
Formularz do wypłaty stypendium
docx, 24.11 KB
Formularz do wypłaty stypendium
Deklaracja wyboru pracowni uzupełniajacej
docx, 13.6 KB
Deklaracja wyboru pracowni uzupełniajacej
Ubezpieczenie zdrowotne. Oświadczenie doktoranta
docx, 28.36 KB
Ubezpieczenie zdrowotne. Oświadczenie doktoranta