Przejdź do treści

STER – UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKÓŁ DOKTORSKICH

Wysokość przyznanych środków: 1 069 690,16 zł.

Okres realizacji Projektu: 3 stycznia 2022 r. -  31 grudnia 2024 r.

Celem projektu ‘Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław’, realizowanego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich” jest wypracowanie systemowego wsparcia umiędzynarodowienia procesu edukacji doktorantów.

W ramach implementacji projektu, przewidziano realizację 15 zadań, w tym: wypłatę stypendiów dla doktorantów zagranicznych, zagraniczne staże artystyczno-badawcze dla doktorantów, udział zagranicznych promotorów, ewaluatorów i recenzentów w procesie kształcenia doktorantów, wizyty zagraniczne wykładowców i profesorów wizytujących, kursy dla kadry i doktorantów z zakresu Virtual Exchange, wizyty studyjne w wiodących ośrodkach artystyczno-badawczych, czy organizację międzynarodowej konferencji w zakresie badań artystycznych.

NAWA STER II

NAWA STER II stypendia i staże

scholarship_rules-and-regulations.pdf
pdf, 462.58 KB
scholarship_rules-and-regulations.pdf
scholarships_appendix-no.-2.pdf
pdf, 239.89 KB
scholarships_appendix-no.-2.pdf
scholarships_appendix-no.-3.pdf
pdf, 306.09 KB
scholarships_appendix-no.-3.pdf
scholarships_appendix-no.-4.docx
docx, 118.51 KB
scholarships_appendix-no.-4.docx
scholarships_appendix-no.-5.pdf
pdf, 309.21 KB
scholarships_appendix-no.-5.pdf
scholarships_appendix-no.-6.doc
doc, 133.5 KB
scholarships_appendix-no.-6.doc
scholarships_appendix-no.-6.pdf
pdf, 192.68 KB
scholarships_appendix-no.-6.pdf
scholarships_appendix-no.1.pdf
pdf, 319.46 KB
scholarships_appendix-no.1.pdf
internships_appendix-no.-2.pdf
pdf, 240.9 KB
internships_appendix-no.-2.pdf
internships_appendix-no.-3.pdf
pdf, 307.45 KB
internships_appendix-no.-3.pdf
internships_appendix-no.-4.docx
docx, 120.19 KB
internships_appendix-no.-4.docx
internships_appendix-no.1.pdf
pdf, 309.66 KB
internships_appendix-no.1.pdf
internships_appendix-no.5.pdf
pdf, 309.28 KB
internships_appendix-no.5.pdf
internships_rules-and-regulations.pdf
pdf, 387.57 KB
internships_rules-and-regulations.pdf
1.73.2022-1.pdf
pdf, 303.62 KB
1.73.2022-1.pdf
1.72.2022-1_0.pdf
pdf, 299.78 KB
1.72.2022-1_0.pdf