Przejdź do treści

Grzyb Marek

dr hab. Marek Grzyb, Profesor ASP

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Sztuki Mediów

Pracownia projektowania gier i form wirtualnych

mgrz@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

Projektowanie gier i form wirtualnych – studia I stopień

Projektowanie gier i form wirtualnych – studia II stopień

Podstawy modelowania i animacji 3D

Działania intermedialne

Podstawy Multimediów


  W 1997 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek Grafika.

  W dzisiejszej „zdefragmentowanej" rzeczywistości czas przeszły oraz jego niematerialne i materialne przejawy wydają mi się bardzo pociągające. Są rodzajem stabilizatora, w którym szukam rozwiązań, odpowiedzi oraz potwierdzenia intuicji. Zainteresowanie czasem przeszłym sprawiło, że w pracy artystycznej używam wielu artefaktów, z których staram się stworzyć album, kolekcję, czy zespół obiektów. Ta strategia pomaga mi w opanowaniu cudzych „wizualnych" opowieści i relacji z którymi pracuję. Figura „zbioru – kolekcji " umożliwia mi tworzenie własnych narracji w oparciu o cudze historie, obiekty i obrazy.


  Nagrody i stypendia

  1989 – II Nagroda Festiwal Filmu Undergroundowego, Kraków

  Wystawy

  2020 – Akty pamięci, wystawa indywidualna, Galeria fotografii Kontrast, Oborniki Śląskie 2019 – Własna miara / Własny wymiar, Galeria Neon, Wrocław
  2018 – Re-konstrukcje, Galeria KINO, Wrocław
  2017 – 72-300 dpi. Design / Project / Inspiration, HBK Braunschweig, Niemcy
  2014 – Kody przeszłości, wystawa indywidualna, MBWA, Leszno
  2012 – Damals – Heute, Museum Der Fotografie, Görlitz, Niemcy

  Publikacje

  2012 – Albumy, wyd. ASP Wrocław