Przejdź do treści

Katedra Projektowania Graficznego

Katedra Projektowania Graficznego skupia w sobie rozległą problematykę treści, zagadnień i dziedzin projektowania. Prowadzi dla studentów kierunku Grafika kształcenie obejmujące przedmioty: Kompozycję, Liternictwo i typografię, Podstawy projektowania graficznego (na pierwszym roku), Projektowanie znaku, Rysunek użytkowy, Typografię (na drugim roku).

Strukturalnie Katedra obejmuje siedem pracowni dyplomujących: Pracownię Reklamy i Informacji Wizualnej, Pracownię Litery i Form Wydawniczych, Pracownię Książki, Pracownię Identyfikacji Wizualnej, Pracownię Projektowania Graficznego/Plakatu, Pracownię Ilustracji, Pracownię Interfejsu Graficznego. Katedra prowadzi również odrębne przedmioty specjalnościowe – publikację elektroniczną, introligatorstwo, zarządzanie kolorem w procesach druku. Obok studiów stacjonarnych Katedra Projektowania Graficznego prowadzi dwustopniowe studia niestacjonarne na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne.

Pracownie

Pracownia Projektowania Pisma i Form Wydawniczych

dr hab. Andrzej Moczydłowski, prof. ASP
dr Maciej Majchrzak, as.
mgr Iwona Matkowska, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Pisma i Form Wydawniczych

Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej

dr hab. Artur Skowroński, prof. ASP
mgr Grzegorz Osowski, as.
dr Anna Stępkowska-Nowak, as.

Czytaj więcej o Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej

Pracownia Książki

dr hab. Magdalena Wosik, prof. ASP
dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska, ad.
dr Karolina Wiśniewska, as.

Czytaj więcej o Pracownia Książki

Pracownia Projektowania Systemowego

dr Łukasz Paluch, ad.
mgr Joanna Jopkiewicz, as.
mgr Marta Przeciszewska, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Systemowego

Pracownia Projektowania Graficznego | Plakatu

dr hab. Tomasz Pietrek, prof. ASP
dr Michał Matoszko, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Graficznego | Plakatu

Pracownia Ilustracji

dr hab. Tomasz Broda, ad.
dr Marek Rybicki, as.

Czytaj więcej o Pracownia Ilustracji

Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego

dr hab. Anna Trojanowska, prof. ASP
mgr Maciej Jaroszczuk, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego

Warsztat