Przejdź do treści

Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle

Katedra Działań Interdyscyplinarnych, umiejscowiona w strukturze Wydziału Ceramiki i Szkła, stanowi obszar, w którym rozwija się umiejętności wykorzystywania współczesnych technologii cyfrowych oraz działań interdyscyplinarnych w procesach projektowania i tworzenia. Dostarczana w zadaniach projektowych teoria i praktyka ma umożliwić przyszłym twórcom wyjście poza podziały poszczególnych dyscyplin, ukierunkowując ich na swobodne operowanie ideą w obszarze stosowanych mediów.

Program dydaktyczny prowadzony w Katedrze zakłada kształtowanie świadomości dotyczącej procesów i mechanizmów percepcji, wiedzy o obrazie i kompozycji a co za tym idzie umiejętności ich wykorzystania w kreowaniu indywidualnej strategii artystycznej i promocyjnej. W toku nauczania wprowadzane są zagadnienia związane z formami i technikami prezentacji, kompozycją, psychofizjologią widzenia, perspektywą, semiotyką obrazu, grafiką projektową 2D i 3D.

W okresie edukacji student zyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące profesjonalnego określenia i przedstawienia projektu z wykorzystaniem metod łączenia zróżnicowanych technik, wizualizacji projektu, komputerowego tworzenia cyfrowego modelu i przełożenia go na formę przestrzenną jako prototypu z możliwością realizacyjną w tworzywie.

Kształcenie w ramach Katedry rozwija także zagadnienia oparte na audio-wizualnych eksperymentach związanych z tworzywem i kształtowaniem formy przestrzennej, planowaniem i rejestrowaniem działań efemerycznych (performance, akcje), przygotowaniem i wykonaniem projektów włączających do instalacji przestrzennych, wideo, animacje, fotografię cyfrową oraz dźwięk. Katedra prowadzi obligatoryjne zajęcia dla studentów Wydziału Ceramiki i Szkła.

Pracownie

Pracownia Działań Intermedialnych w Ceramice

dr hab. Adam Abel, prof. ASP
mgr Małgorzata Maternik, as.

Czytaj więcej o Pracownia Działań Intermedialnych w Ceramice

Przedmioty [w] Laboratorium Realizacji Obrazu Cyfrowego

Obrazowanie w sztuce i projektowaniu

dr hab. Mira Boczniowicz, prof. ASP

Czytaj więcej o Obrazowanie w sztuce i projektowaniu

Obrazowanie graficzne i fotograficzne

dr hab. Mira Boczniowicz, prof. ASP

Czytaj więcej o Obrazowanie graficzne i fotograficzne

Komputerowe Techniki Modelowania 3D

mgr inż. arch. Krzysztof Mielczarek, wykładowca

Czytaj więcej o Komputerowe Techniki Modelowania 3D

Projektowanie Edytorskie

dr hab. Renata Pacyna, prof. ASP

Czytaj więcej o Projektowanie Edytorskie

Graficzne Techniki Prezentacji

mgr Magdalena Gazur, wykładowca

Czytaj więcej o Graficzne Techniki Prezentacji

Rysunek Techniczny

mgr inż. arch. Krzysztof Mielczarek, wykładowca

Czytaj więcej o Rysunek Techniczny

Kreatywne Techniki Autoprezentacji

dr Monika Braun, ad.

Czytaj więcej o Kreatywne Techniki Autoprezentacji

Rysunek Projektowy

dr hab. Stanisław Sobota, prof. ASP

Czytaj więcej o Rysunek Projektowy

Podstawy Informatyki

mgr Magdalena Gazur, wykładowca

Czytaj więcej o Podstawy Informatyki