Przejdź do treści

Podstawy Informatyki

Podstawy Informatyki


PROWADZĄCY

mgr Magdalena Gazur, wykł.

OPIS 

Studenci pierwszego roku zaznajamiają się przede wszystkim z środowiskiem programów graficznych takich jak Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop. Poznają funkcje mające ułatwić im prace w obszarze identyfikacji wizualnej, prezentacji oraz wstępnej obróbki elementów fotografii.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie wykonanych zadań klauzulowych i zadań semestralnych przedstawionych na początku roku akademickiego. Wszystkie zadania wykonywane są podczas planowo określonych zajęć.

ZAPISY

Zajęcia obowiązkowe dla I roku kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, studiów I stopnia – licencjackich, stacjonarnych (2 godz./2 pkt. ECTS).

KONTAKT

magdagazur@asp.wroc.pl