Przejdź do treści

Obrazowanie graficzne i fotograficzne

Opis

Parenetyczny zakres tematyczny w ćwiczeniach wzbogaca umiejętności podstawowej wiedzy dot. zagadnień z zakresu teorii o obrazie i warsztacie cyfrowym; kompozycji obrazu graficznego i fotograficznego; eksplorację techniki niezbędnej dla organizacji obrazu i płaszczyzny kadru; opisywanie i kreowanie przedmiotu studium jako utworu wizualnego. Akcje z cyfrową strukturą obrazu pozwalają rozpoznanie warsztatu w aplikacji grafiki rastrowej i podstaw fotografii na planie zdjęciowym i podczas obróbki obrazu. Zakres ćwiczeń obejmuje techniki: photomontage, collage. I twórczą wyobraźnię.

Przykładowe tematy realizowane ze studentami

I. PRZESTRZEŃ POZYTYWOWA I NEGATYWOWA OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO – fotomontaż realizowany w aplikacji Adobe Photoshop.

II. PRZESTRZEŃ POZYTYWOWA I NEGATYWOWA OBRAZU GRAFICZNEGO – kolaż realizowany w aplikacji Adobe Photoshop.

Lektury

1. Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja widzenia, Psychologia twórczego oka, wyd. Słowo / Obraz / Terytoria, Gdańsk 2004

2. Podręcznik użytkownika aplikacji pakietu Adobe CC (Photoshop)

3. Kloskowski Matt, Fotomontaż w Photoshopie. Sekrety doskonałego wyboru i łączenia obrazów cyfrowych, wyd. Helion, 2012

4. Moore Alannah, The Collage Ideas Book, wyd. Ilex Press; Illustrated edition, 2018

5. Dederko Witold, O kompozycji w fotografii, wyd. Polskie Wydawnictwo Fotograficzne, Bielsko-Biała

6. Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, wyd. Aletheia 2008

7. Schuy Eberhard, Fotografia produktowa. Od przedmiotu do martwej natury, wyd. Galaktyka, Łódź 2007